Wake up all of you and understand that My only desire is to enrapture you in My Loving Arms. I am not your enemy – I love you and desire you with a longing that you are incapable of understanding.


Tato skupina dvanácti, reprezentující mocné národy, je urážkou existence mých dvanácti apoštolů.

warning of the Hellchastisement from Godsinful lawfalse doctrineto clergymasonrytactic of satanmurderabortionAntichristOne World Govermentacceptance of sinpersecution of Christianityto leadersfalse toleranceto satanistsreligious warempathy used to promote acceptance of sin
2012-11-20 23:50

Má vroucně milovaná dcero,

Já, Spasitel lidí, jsem zahrnován mnoha urážkami, maskovanými závojem klamu.

Satan nyní infikoval zejména křesťany po celém světě. Dělá to tím nejvychytralejším způsobem. Přesvědčuje je, že musí prokázat sounáležitost ke svým bratrům a sestrám tím, že je nechá uvěřit ve lži.

Přirozená vlastnost lidí je vrozená láska k druhým. Je to Boží dar. Satan zneužívá tento cit, který ne zcela ovládají, aby vtáhnul lidi do sítě klamu. Snaží se, aby měli důvěru v zákony, které jsou smrtelnými hříchy proti Bohu.

Mnozí se domnívají, že podporováním lidí, kteří tvoří zákony tolerující vraždu, válku a rouhání proti Bohu, dělají správnou věc.

Když věříte, že hřích je přijatelný a že je ospravedlnitelný, protože je pro dobro ostatních, pak jste padli do pečlivě připravené léčky.

Není náhodou, že je shovívavě omlouváno rozdělení v křesťanských církvích. Není náhodou, že jsou vám nyní podsouvána všemožná zdůvodnění pro tolerování potratů.

Všechny národy jsou propojeny a každé veřejné volání pro zavedení potratů, přehlížení války a zavádění změn v křesťanských církvích, je plánováno jedním společenstvím. Tato skupina plánovala tyto události už mnoho let. Vědí přesně, kdo jsou a co dělají. Jsou velmi mocní a nebezpeční.

Zastavte se teď, dávejte pozor a poslouchejte, neboť nyní musíte přijmout, že to, co vám říkám, je ve jménu Boha. Všechny tyto obludné a odporné činy, představované vám jako přesvědčivé a soucitné změny ve vaší společnosti, byly plánovány a koordinovány v rámci celého světa skupinou dvanácti.

Tato skupina dvanácti, reprezentující mocné národy, je urážkou existence mých dvanácti apoštolů.

Představí světu antikrista a budou ho podporovat, právě tak jako mých dvanáct apoštolů představilo na veřejnosti Mne během času mého pobytu na zemi.

Jejich moc spočívá v tom, že se tyto mocné národy vzájemně podporují v zavádění hříšných zákonů a zajištění jejich přijetí.

Jak vy, moji milovaní stoupenci, budete trpět kvůli vašemu přístupu k Pravdě! Pravda vám otevře oči ke zlu všude kolem vás. Nikdy se nesmíte Pravdy obávat. Pouze tehdy když ji přijmete, bude vás moci chránit před těmito zlovolnými zákony, skutky a jednáním.

Vězte, že národy, které se účastní na zavádění podlých zákonů, budou během konečné očisty trpět nejvíce.

Možná se domnívají, že jim nelze nic vyčíst, dosáhnou tím ale jediného. Bude to trest tak přísný, že nebudou schopní se schovat, nebo zakrýt svou tvář, aby se mu vyhnuli. Především se budou muset zodpovídat Mně. Dokonce i potom Mi mnozí plivnou do tváře. A potom se připojí k antikristu, šelmě a ke všem padlým andělům na věčnost bolesti.

Varuji vás. Vás, kteří se snažíte zavést potraty do vašich národů, vás, kteří znesvěcujete mé křesťanské církve a vás, kteří uctíváte šelmu – vaše dny jsou sečteny.

Pro vás nebude žádná budoucnost, žádný věčný život, žádný vstup do mého království.Váš Ježíš