I love you and if you truly love Me you will always remain loyal to My Word, which will never change.


Budou zpochybňovat a analyzovat mé Slovo ze strachu, že udělají strašnou chybu.

about this Missionto unbelieversaposthasyconversionthis generation
2012-10-26 11:06

Má vroucně milovaná dcero,

moji následovníci musí udělat ještě tolik práce, aby zbavili zemi nákazy, která se šíří jako závoj nad velkým počtem lidí, kteří nevěří v Boha.

Tak mnoho jich bloudí ve světě bez jasné představy o životě. Nemají cit pro duchovnost a neznají Boží lásku. Jsou to duše, po kterých toužím a které chci uvítat v Pravdě.

Vy, moji následovníci, musíte k nim jít a říct jim, že Já, Ježíš Kristus, Syn člověka, Mesiáš, přijdu brzy. Musí vědět, že nebudou zavrženi, neboť je to kvůli nim, z této generace, že v tomto čase přicházím.

Mnoho jiných, kteří si duchu uvědomují Boží existenci, budou zvědaví, ale budou váhat přijmout má poselství.

Jiní, kteří hlásají mé Slovo a jsou zbožní křesťané, budou opatrní a pomalí v přijetí všeho, co říkám.

Budou zpochybňovat a analyzovat mé Slovo ze strachu, že udělají strašnou chybu. Bojí se, že budou krmeni lží.

Pak zde budou duchovní křesťanských církví, kteří se vzchopí a odpovědí na mé volání. Někteří odpovědí rychle, neboť pocítí mou lásku, jak se šíří jejich žilami, až budou číst má poselství.

Jiní pocítí naléhavé volání skrze můj dar Ducha Svatého, jenž je přítomen v mém svatém Slovu. Někteří budou opatrnější než ostatní, ale časem jejich počet vzroste do miliónů.

Proto vy, moji následovníci, musíte vytrvat. I když vás ze začátku mnozí v mém jménu odmítnou, to se však změní. Až bude Pravda široce poznána a vítána, vyhledají vás. S mým Slovem bude zacházeno s láskou a úctou, i když tím budou tyto duše trpět.

Nezáleží na tom, jak velký odpor bude proti Mně vyvolán, protože má mise se nesetká s neúspěchem.

Snášejte každý takový odpor. Přijměte, že kvůli těmto poselstvím, budete vystaveni urážkám.

To se dá očekávat v době, kdy je Slovo Boží vyléváno na zem. Ti, kdo jsou v temnotě, nepřijmou mé Slovo, protože komplikuje jejich dosavadní životy.

To je však přiměje přehodnotit svou víru, kterou se nechtějí zabývat.

Přijmout mé Slovo by pro ně znamenalo, že by museli změnit své způsoby. Žel, netouží po změně svých cest, protože se jim to nelíbí.

Nebudu mít klid, dokud neotevřu jejich oči k Pravdě. Stejně tak neočekávám, že vy, moji stoupenci, se zastavíte dřív, než se co možná nejvíc lidí sjednotí v očích Boha jako jeden.Váš Ježíš