I will be waiting to greet you. I will always love you, because it was for you that I gave up My Body, when I allowed them to crucify Me. If I love you so much, then nothing should stand in your way to call on Me today.


Přeji si, aby se má armáda modlila modlitbu modlitební kampaně za vítězství zbytku mé církve.

Crusade PrayersPrayer Groups
2012-10-25 21:50

Má vroucně milovaná dcero,

musíš povzbudit všechny mé následovníky, aby všude pokračovali v organizování modlitebních skupin.

Nadešel pro Mne čas vás zavolat a všechny shromáždit, abyste utvořili moji armádu, aby pochod k věčnému vítězství mohl začít ještě tento den.

Má dcero, 9. listopadu 2012, v den druhého výročí, kdy jsem tě poprvé zavolal, si přeji, aby se má armáda modlila tuto modlitbu modlitební kampaně za vítězství zbytku mé církve (82):

Za vítězství zbytku mé církve

"Ježíši, Králi a Spasiteli světa, zavazujeme se Ti naší ctí, naší věrností a našimi činy, že budeme všem lidem hlásat tvoji slávu.

Pomoz nám získat sílu a důvěru, abychom povstali a oznamovali Pravdu v každém čase.

Nikdy nás nenechej váhat nebo se zpozdit v našem pochodu k vítězství a v našem plánu k záchraně duší.

Slibujeme, že se Ti úplně odevzdáme, a to naším srdcem a vším, co vlastníme, abychom se osvobodili od překážek a mohli pokračovat v trnité cestě k branám Nového ráje.

Milujeme Tě, nejdražší Ježíši, náš milovaný Spasiteli a Vykupiteli.

Sjednocujeme se v těle, mysli a duchu s tvým Nejsvětějším Srdcem.

Vylévej na nás tvé milosti ochrany.

Pokryj nás svou vzácnou krví, abychom naplnění odvahou a láskou povstali a oznamovali Pravdu tvého nového království. Amen."

Prosím vás, moji drazí následovníci, abyste se shromáždili, rostli a rozhlásili mé svaté Slovo každému národu. Prosím vás, abyste se soustředili vždy na Mne a pracovali se Mnou na konečném vítězství spásy.Váš Ježíš