I love you all with a deep tenderness and I rejoice when you respond with love in your heart to My Call.


Nesmíte dovolit, aby vás přemohl strach z budoucnosti, neboť to není mé přání.

Jesus I trust in youpeace in soullove to neighboursfamilycall to prayer
2012-10-21 17:50

Má vroucně milovaná dcero,

tak mnoho lidí, kteří přijímají má poselství, se zbytečně znepokojuje budoucností světa. Je to pochopitelné.

Nikdy byste neměli mít pocit, že musíte všeho nechat a ignorovat své každodenní životy, zanedbávat své zaměstnání, rodinu, nebo své milované, abyste zachraňovali duše.

Já, váš Ježíš, se vždy postarám o mé vlastní. Ode Mne se nemáte čeho obávat. Vše, o co žádám, jsou vaše modlitby za záchranu duší.

Nesmíte dovolit strachu z budoucnosti, aby vás přemohl, protože to není mé přání.

Očekávám však od vás váš čas v modlitbách a oběti, jak jsem vás poučil v těchto poselstvích. Žijte dál své životy, i když mé svaté Slovo navždy změní způsob, jakým nahlížíte na život.

Na světské věci se už nebudete dívat tak, jak jste na ně pohlíželi v minulosti. I když budou stále částí vašeho života, už nebudou jeho pánem.

Musíte si vzpomenout na to, že nemůžete sloužit dvěma pánům, neboť je jen jeden Pán, a tím je Bůh.

Neočekávám od svých stoupenců, aby se všeho vzdali a následovali Mě. Neočekávám od mých následovníků, aby se odvrátili od svých každodenních povinností a následovali má poselství. Ne, vše, o co prosím, je vaše láska. Musíte se řídit Božími zákony. Prožít své životy podle mého učení. Ctít svátosti. Projevit lásku jeden druhému a modlit se za duše těch, kteří si sami nepomohou.

Jděte v pokoji a ve vědomí, že mé milosrdenství je velké a že má láska k lidem překoná skutky šelmy a strašné utrpení, které vyvolává v tomto světě.

Buďte v pokoji. Žehnám vám.Váš Ježíš