I will be waiting to greet you. I will always love you, because it was for you that I gave up My Body, when I allowed them to crucify Me. If I love you so much, then nothing should stand in your way to call on Me today.


Příliv změn přijde velmi brzy.

preparition to persecutionafter the Warningprayer for sinnersAntichristthe Warningpreparitions to the New Paradise
2012-10-17 12:30

Má vroucně milovaná dcero, příliv změn má začít velmi brzy.

Tak mnoho lidí ve světě konečně pochopí smysl svých životů, a co je důležité, a co není.

S tímto nadcházejícím časem musí být nakládáno jako s dobou přípravy na Nový ráj na zemi. Nesmíte se ho bát.

Těm, kteří Mě znají, jsem řekl, že Mi musí zcela důvěřovat. Těm, kteří Mě neznají, bude Pravda poprvé odhalena.

Moji stoupenci se nyní musí začít modlit mé modlitby modlitební kampaně, včetně modlitby (45) za záchranu duší během Varování, aby obnovy země bylo dosaženo podle mé nejsvětější vůle.

Jakmile bude Pravda odhalena, má svatá poselství musí být všude rozšířena. Až se to stane, mnozí si budou vědomi podvodů, kterým budou muset ve svých zemích čelit. Naučí se, jak rozpoznat antikrista, a budou se moci vyzbrojit proti jeho soužení.

Nyní je čas, abyste se sjednotili s mým Nejsvětějším Srdcem.

Budete-li ve spojení se Mnou, budete ochraňováni v každém čase.Váš Ježíš