Never feel alone, for I love you and am with you the entire time. So many more of God’s children are beginning to hear My Voice at last.


Tento člověk řekne světu, že je Mesiáš a mnozí světoví představitelé mu budou tleskat.

warning of the Hellthe Second Comingtactic of satanAntichristMiddle Eastfalse prophetspoliticsnull
2012-09-28 22:15

Má vroucně milovaná dcero,

velké změny ve světě, předpověděné dlouho dopředu o mém Druhém příchodu, se mají brzy uskutečnit, etapa za etapou.

Čas podvodníků, kteří budou prohlašovat, že přicházejí v mém jménu a sami se představí světu, je již velmi blízko.

Tolik lidí bude podvedeno a uvěří těmto falešným prorokům, neboť se ohlásí s velikou okázalostí.

Ale jeden mezi nimi oklame mnohé, protože se představí jako král, v pokoře, aby přesvědčil lidi, že je Já, Ježíš Kristus.

Tento člověk řekne světu, že je Mesiáš a mnozí vedoucí světoví představitelé mu budou tleskat.

Nejdříve ho představí jako mimořádného a soucitného politického vůdce.

Bude na něj pohlíženo jako na talentovaného mírotvorce, jak už jsem vám řekl. Jeho styl a šarm předvede mystický obraz, který se bude jevit, že je božského původu.

Jeho pohledný vzhled a jeho fascinující osobnost budou přitahovat masy.

Má se odhalit světu brzy a jeho vystoupení bude náhlé.

Vůdci, kteří ho představí jako zachránce, člověka, který ukončí válku na Středním východě, jsou respektováni v mnoha částech světa. Proto bude tento falešný mesiáš přijat tak snadno.

Po nějakém čase se jeho ohlas rozšíří. Média budou chválit jeho diplomatické dovednosti a bude mít mnoho přívrženců.

To je ten muž, který řekne, že je mesiáš. Řekne všem, že je Ježíš Kristus, který se vrátil, aby ohlásil svůj Druhý příchod.

Je to antikrist.

Nenechejte se podvést ani na okamžik. Já, Ježíš Kristus, jsem přišel poprvé v těle, abych zachránil lidstvo. Ale vězte toto: Tentokrát v těle nepřijdu. Přijdu jako zloděj v noci. Připravím svět skrze tato poselství, ale neřeknu vám den ani hodinu, protože to nevím. Jenom můj Otec zná tento čas.

Oznámím svůj Druhý příchod dříve, než se znamení mého příchodu objeví na obloze po celém světě.

Kdokoliv prohlašuje, že je Ježíš Kristus a chodí po zemi jako člověk, je lhář.

Utečte, protože přinese nevýslovnou nouzi a utrpení. Jeho klam ukolébá duše do falešné lásky k Bohu. Překroutí Pravdu. Ti, kteří ho budou následovat, budou ve velkém nebezpečí.Váš Ježíš