I love you all. The next time you feel a stab of love in your heart for another fellow being, remember that this Gift comes from Me. Without love there is no life.


Připravte se, že uvidíte znamení, která budou brzy odhalena z nebe.

Jesus I trust in youthe Warningsigns in the sky
2012-09-23 20:00

Má vroucně milovaná, dcero,

s láskou prosím všechny Boží děti, aby se připravily, že uvidí znamení, která budou brzy odhalena z nebe.

Znamení budou světu předložena různými způsoby, aby se Boží děti probudily. Mnozí se budou snažit tato znamení popírat a odmítnou je jako pověry, existující jenom v představivosti věřících.

Těm, kdo tato znamení uvidí, říkám: Musíte vědět, že vám pomohu připravit vaše duše. Neboť když jste vaše duše živili a prosili jste o odpuštění svých hříchů, vaše utrpení po Varování bude velmi malé.

Přijměte tato znamení, tyto zázraky, jako dar z nebe.

Nepotlačujte je a nenechávejte je bez povšimnutí, neboť jsou to důkazy mého slibu připravit vás všechny před mým Druhým příchodem.

Jděte teď a mějte naprostou důvěru.

Důvěra je nejdůležitější skutek věrnosti ke Mně, vašemu Ježíši.

Důvěřujte Mi a všechno bude v pořádku.Váš Ježíš