Allow your hearts to welcome Me. Allow My Love for you to infiltrate the hearts of all God’s children including those who persecute you in My Holy Name.


Obrácení přijde jako první. Potom pronásledování. Potom spása. V tomto pořádku.

The Remnant Armyabout this Missionthe Second Comingtactic of satanto defeat evilCrucifictionpreparition to the Wargningtimetable
2012-09-19 20:45

Má vroucně milovaná dcero,

ve světě nyní dochází k velké změně a světlo mého milosrdenství se blíží.

Ať si nikdo nemyslí, že to, o čem říkám, že přijde, se nestane.

Já mluvím pouze pravdu, a tak Mi musíte věřit.

Můj Duch Svatý nyní rychle sestupuje na lidstvo, aby je připravil na mé velké milosrdenství.

Ať nikdo nezanedbá se připravit nebo šířit mé Slovo, aby duše mohly být zachráněny.

Vše je v pořádku, má dcero, neboť bylo uděláno vše, aby mé Slovo se šířilo jako divoká květina, která zakoření v každém národu.

Sladkou vůni mého daru lásky cítí dokonce i ti, jejichž víra je slabá. Jsou si vědomi změny a obratu, ale nerozumí tomu, co se děje.

Řekni jim, že Pán Bůh, Král milosrdenství, se připravuje přijít podruhé, aby je zachránil.

Moje smlouva přichází do fáze, kdy obrácení se uskuteční nejdříve. Potom pronásledování. Pak spása. V tomto pořádku.

Důvěřujte Mi a připravujte se, neboť čas k obrácení větší části lidstva je blízko.

Moji stoupenci, do cesty se vám staví mnoho překážek. Musíte udělat toto:

Jděte přímo. Na cestě směřujte ke Mně a zachovejte důstojnost, bez ohledu na urážky, kterými vás zahrnou. Budete-li tak dělat a nebudete vcházet do sporu s šelmou, která pracuje skrze jiné, aby vás nechala pochybovat o vaší víře, přemůžete ji.

Z toho důvodu jsem mlčel a sotva odpovídal mým žalobcům, mým katům. Protože jinak by to dalo sílu Satanovi.

Moje smrt zničila moc, kterou měl nad Božími dětmi. Tehdy ztratil svou moc krást všechny duše. Nyní, protože přijdu velmi brzy, ztratí veškerou svou moc. Ale do té doby bude pokračovat v krádeži duší.

Buďte silní. Buďte klidní. Buďte stateční. Jsem s vámi. Když Mi plně odevzdáte svou vůli a budete-li Mi zcela důvěřovat, budete v bezpečí.Váš Ježíš