Come to Me, through My Son, and you will want for nothing. I love you. I weep for many of you, too stubborn to see that this is, indeed, the call from Heaven, promised to prepare you for the New Era of Peace.


V tomto čase propuká mezi národy celosvětová nenávist, a to ve jménu Boha.

hatredtactic of satansinsatanismother religionsislam
2012-09-16 13:45

Má vroucně milovaná dcero,

v tomto čase propuká mezi národy celosvětová nenávist, a to vše ve jménu Boha.

Jak málo lidstvo zná Boží cesty, které jsou nenávisti tak vzdálené.

Nenávist nemůže pocházet od Boha. Nenávist je užívána Satanem k urážkám Božího Slova.

Satan používá náboženství jako prostředku k omlouvání nenávisti.

Nenávist může mít mnoho podob a je předkládána v mnoha způsobech lstivě vymyšlených Satanem a zasetých do myslí lidí.

Nenávist může být použita k přesvědčování ostatních, aby přijali lži o jiné osobě, aby podnítili nenávist a napětí.

Nenávist může být použita k vyvolání náboženských sporů a zažehnutí násilí rouháním proti Slovu Božímu.

Když lidé použili nenávist, aby ospravedlnili svou víru v Boha, pak hřešili proti Bohu tím nejhorším způsobem.

Nenávidět jinou osobu ve jménu Boha je protimluv, neboť od Boha může pocházet jen láska.

Nenávist pochází pouze od Satana.

Volba je jednoduchá. Buď si zvolíte Boha a budete žít životem podle jeho pravidel, nebo si zvolíte Satana a jeho lži, které používá, aby kazil lidstvo a kradl duše.Váš Ježíš