I love you and I will be with you now as you walk with Me the thorny road to Calvary so that Salvation can be achieved once more for all souls.


Probuzení přijde brzy.

Holy SpiritNew Paradiseto defeat evilconversion
2012-08-30 18:15

Mé dítě,

obnova duší již začala a éra míru už není příliš daleko.

Protože všechny Boží děti jsou požehnané darem Slova mého milovaného a drahého Syna, šíření Ducha Svatého pokračuje napříč všemi národy.

Slovo mého Syna nemůže být zastaveno, protože to je v moci mého Otce.

Obrácení zažehne srdce lidí a mnozí pocítí lásku Boha, jejich přirozeného Otce. Uchopí je takovým způsobem, který je překvapí a ohromí.

Jakmile je Boží láska pronikne, pocítí potřebu jásat radostí, protože je nepodobná žádné jiné lásce, kterou člověk zná.

Probuzení přijde brzy.

Jak se Duch Boží bude dále rozšiřovat v plamenech slávy, zlo bude slábnout a Satanova armáda bude zbavena svých vojáků.

Bude ponechána bez obrany, protože mnoho z jejích přívrženců bude získáno Božím milosrdenstvím a zanechají Satana jen s polovinou jeho armády.

Rozčarovaní jeho planými sliby, odpovědí světlu milosrdenství mého Syna.

Bitva nejen začala, ale duše nyní následují mého Syna v zástupech, protože hledají pravdu věčného života.

Žehnám ti, mé dítě.

Nebesa se radují kvůli obrácení duší a záchraně temných duší, které je dosaženo modlitbami těch, kteří milují mého Syna.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy