I love you all and yearn for your support during these end times.


V tomto boji o duše zvítězíte a nebude trvat dlouho, kdy se objeví nový svět bez konce.

chastisement from GodNew Paradiseto defeat evilthe Warningprayer
2012-07-22 19:00

Má vroucně milovaná dcero,

mnoho vybraných duší snášejí v této chvíli velké utrpení, jak se jejich srdce, kvůli důtkám hříchu, propojují s mým.

Toto sjednocení utrpení, které nyní zakoušejí mnozí vizionáři, proroci a smírčí duše má zachránit duše těch, kteří zemřou během Varování ve smrtelném hříchu.

Je to utrpení jako žádné jiné a pomůže porazit nepřítele během Varování.

Má dcero, musíš pokračovat v uveřejňování mých poselství, i když je to pro tebe namáhavé.

Neklid ve světě bude rychle vzrůstat a vypuknou nejen války, ale globální banka se pokusí zmocnit kontroly nad většinou světových měn.

Převládne chaos a ekologické katastrofy budou na vzestupu, až ruka mého Otce dopadne, aby potrestala lidstvo za jeho slabost a otročení hříchu.

Moji následovníci, vaše modlitby zažehnaly mnohé pohromy, které by zničily města a země.

Nesmíte se nikdy vzdát modliteb. Vytrvalostí a oddaností ke Mně, vašemu Ježíši, se situace stane snesitelnější.

Musíte zůstat silní během této doby konfliktů, protože velmi brzy se všechno změní.

Přes zlobu Satanovy armády, rostoucí víra mé armády se postaví před ně a zastaví je v jejich pokusech zničit moji církev.

Nepociťujte nikdy zklamání v této práci, i když se to někdy bude zdát beznadějné. Moje milosrdenství je velké. Má láska pokrývá všechny Boží děti.

V tomto boji o duše zvítězíte a nebude trvat dlouho, kdy se objeví nový svět bez konce.

To je vaše budoucnost, budoucnost světa, o který musíte usilovat. Satanovy dny jsou již téměř u konce.

Radujte se, protože utrpení bude brzy zapomenuto.Váš Ježíš