I Am God. I Am the way for you to enter the New Paradise. Accept My Hand for I love you, I forgive you. You are My People and I Am coming for you.


Mladé duše jsou Mi drahé a pláču nad tím, že mnohé z nich nikdy nebyly učeny Pravdě.

to atheistswarning of the Hellprayer for helpintelligenceyoung generationworld of pleasureCrusade Prayersprayer for unbelieversmusic industryfashionadditional prayerprayer for conversionhell during the Warningdarkness in a soulLucifernull
2012-07-17 16:00

Má vroucně milovaná dcero,

tvá mise musí zahrnout všechny Boží děti. Zejména toužím po duších mladých lidí a těch, kdo dovolili lidské inteligenci zacpat jejich uši vůči pravdě o mé existenci.

Mladé duše jsou Mi drahé a Já pláču nad tím, že mnohé z nich nebyly nikdy učeny Pravdě.

Svými rodiči, z nichž mnozí v Boha nevěří, byly přivedeny do propasti temnoty.

Světlo, které hledají, je to, co jim nabízí falešný lesk všeho, co se třpytí. Jsou svedeni hudbou, oblečením a zábavou, a to všechno je navrženo, aby podněcovalo jejich smysly.

Oni Mě neznají. Mnozí o Mně nikdy neslyšeli, neslyšeli ani o naději, jakou představuji v jejich hledání budoucího štěstí.

Lucifer, padlý anděl z vysoké serafínské hierarchie mého Otce, byl talentovaný hudebník.

Jako Satan v dnešním světě pokouší hudbou mé mladé, citlivé duše.

Hudba je jeho ničivou zbraní a používá jakýkoliv její druh, aby stáhnul malé, nevinné duše do své sítě klamu.

Hudba je velkým Božím darem. Je ale také používána k maskování ohavné poslušnosti k Zlému prostřednictvím lyrických textů, uctívajících šelmu. Velmi málo mladých duší chápe sílu hudby, nebo kdy je používána špatným způsobem.

Prosím, naléhám na vás, pomozte Mi zachránit jejich malé duše. Přiveďte Mi je. Nikdy je nenuťte. Místo toho Mi zasvěťte malé děti touto modlitbou modlitební kampaně (67):

Udržuj mé děti v bezpečí od krále lží

"Prosím Tě, drahý Ježíši, abys držel mé děti v bezpečí od krále lží. Zasvěcuji tyto děti (jmenujte je zde) tvému Nejsvětějšímu Srdci a prosím, abys skrze plášť ze své drahé Krve osvítil jejich duše a vzal je do bezpečí tvé milující náruče, aby mohly být uchráněny od veškeré škody.

Prosím Tě, otevři jejich srdce a zaplav jejich duše tvým Duchem Svatým v čase osvícení svědomí, aby byly očištěny od každé nečistoty. Amen."

Modlitba za ateisty během Varování.

Vy, kdo říkáte, že jste ateisty, slyšte teď můj slib: Miluji vás a nikdy se nevzdám mého boje, abych vás zachránil ze sevření mistra klamu, Satana, který vás dělá slepým vůči Pravdě. Až přijde čas a kdy během Varování uvidíte vaše hříchy před vašima očima, prosím, říkejte tato slova:

"Ježíši, ukaž mi Pravdu a zachraň mě od Zlého.

Je mi opravdu líto mých hříchů a prosím Tě, abys mě nyní vzal a ukázal mi Světlo svého milosrdenství. Amen."

Když se budete modlit tuto modlitbu, už nikdy nebudete znovu zmatení. Z vašeho srdce spadne tíha a najdete skutečný mír a pokoj. Vzpomeňte si na ta slova, až ten den přijde. Já vás neopustím. Podržím vás a ucítíte moji lásku, jak proniká vaše tělo a pak vám bude dán důkaz, po kterém jste tak dlouho toužili.Váš Ježíš