Come to Me, through My Son, and you will want for nothing. I love you. I weep for many of you, too stubborn to see that this is, indeed, the call from Heaven, promised to prepare you for the New Era of Peace.


Nikdo nemůže vysvětlit, jak jsem stvořil vesmír nebo lidstvo, a nezáleží na tom, jak se o to budou pokoušet, neboť to není možné.


2012-07-05 15:30

Má nejdražší dcero,

pomoz Mi v mém žalu, kdy pláču kvůli všem mým dětem odmítajících připustit, že Já existuji.

Jak Já jen po nich toužím.

Jak Já jen pláču kvůli jejich ubohým duším.

Jsou tak inteligentní a bystré ve svém lidském způsobu uvažování, a přesto nedokážou pochopit Pravdu toho, kdo Já jsem.

Já jsem počátek.

Jsem tvůrce všeho, co je.

Jsem jejich Otec, i když Mě odmítají.

Kdyby jen tak mohly uvidět Pravdu.

Kdyby Mi jen dovolily se dotknout svých srdcí, abych jim mohl ukázat mé zázračné a nádherné plány, které je čekají.

Mnohé z těchto duší Mne neznají, bez své vlastní viny.

Těmto duším bude ukázána Pravda, aby si zvolili mou cestu.

Potom ti, jimž byla dána Pravda, ale které dovolily lidskému uvažování a oslavě lidské inteligence je oslepit, jsou nyní pro Mne ztracené.

Mnohé takové duše se obrátí, ale mnohé odmítnou tento kalich Spásy, který jim nabídnul můj milovaný Syn.

Děti mého srdce, úpěnlivě vás prosím, pomozte Mi zachránit mé vzácné děti.

V tomto čase, kdy mé slzy kanou, vás prosím, abyste Mi je přivedly skrze Boží milosrdenství mého Syna.

Tak mnoho těchto duší, včetně mladých dětí, Mě vzpurně a veřejně odmítá, aby ukázaly jiným, jak jsou inteligentní.

Přehnaná úcta k lidské inteligenci je pokušením, které nepřítel vkládá do duší mých dětí.

Šelma hltá mé děti a ony nemají ani ponětí o tom, co jim dělá.

Tak mnoho padlých andělů přesvědčuje lidstvo, že lidská inteligence je dokonalá. Když lidstvo věří – nebo sebe samo o tom přesvědčilo – že zná Boží zákony stvoření, pak padlo do léčky plné klamu.

Nikdo nemůže vysvětlit, jak jsem stvořil vesmír nebo lidstvo a nezáleží na tom, jak se o to snaží, protože to není možné.

Kdy to pochopí?

Kdy uvidí, že mé děti, mající čisté, jednoduché a pokorné duše, které Mě přijímají, rozumějí jednoduché pravdě?

Ty nepotřebují důkaz, protože cítí moji lásku ve svých čistých srdcích, která nechávají otevřená, a tak mohu jejich duše zaplavit božskými milostmi.

Já jsem váš Bůh, váš Stvořitel a váš přirozený Otec.

Mé děti musí ke Mně přijít skrze mého milovaného Syna a ze své vlastní svobodné vůle. Nemohu je nutit.

Vám, mé děti, byla dána síla k tomu, abyste pomohly zachraňovat jejich duše.

Všem, kteří odpovědí na moji naléhavou prosbu zachránit své bratry a sestry pomocí modliteb a obětí, budou uděleny mimořádné milosti.

Má moc je nekonečná.

Mé zázraky, ve spojení s utrpením a modlitbami mých dětí, budou použity k záchraně ztracených duší od věčné smrti.

Miluji vás, moje milované děti.

Pojďte a pomozte Mi sjednotit moji vroucně milovanou rodinu a pomozte mému Synu porazit šelmu dříve, než ukradne další z mých dětí.Váš milující Otec
Bůh Nejvyšší