Learn to listen to My Voice. Let it touch your soul and be thankful that I give you this Gift of My intimate Teachings and desires. I do this out of compassion for you and because I love you.


Děti, musíte vědět, že i když se ve světě stane cokoliv, je to Bůh Nejvyšší, kdo drží ve svých rukou moc.


2012-07-04 12:50

Mé dítě,

ti, kdo byli svědky zázraků mých zjevení na zemi, vědí, že je již blízko čas, kdy předpověděná tajemství a proroctví budou odhalena.

Děti, nechala jsem se ve světě už nějaký čas poznat, abych vás pomohla připravit na slavný návrat mého Syna.

Můj Syn vás všechny připravuje pomocí vizionářů a proroků, abyste byli hodni obdržet jeho dar věčného života.

Věříte-li v mého Syna, tak se nikdy nesmíte bát budoucnosti, protože On je chlebem života a vy budete mít novou a nádhernou budoucnost.

Děti, ať se ve světě stane cokoliv, musíte vědět, že je to Bůh Nejvyšší, kdo drží ve svých rukou moc.

Had má jen málo moci ve srovnání s mým Otcem.

Moc hada je jen zesílena těmi, kdo podlehli hříchu a pokušení, které jim postavil do cesty.

Člověk se stává zajatcem, když hřeší, protože jeho síla k odporu proti jiným hříchům a urážkám mého Otce ochabuje.

Potom pokračuje v hříchu, dokud není pohlcen temnotou, která je tak hustá, že už z ní nemůže uniknout, a nezáleží na tom, jak usilovně se o to pokouší.

Děti, z lásky k mému Synu jste nyní povinny pomoci těmto ubohým duším.

Jen vy jim můžete pomoci a zachránit je, protože mnohé nebudou schopny si samy pomoci.

Jste vojáci, které můj Syn v tomto čase potřebuje. Když se ve vašich modlitbách budete dovolávat jeho pomoci, pak díky vaší lásce k Němu udělí milosti těmto ztraceným duším.

Zde je modlitba modlitební kampaně (64) za záchranu hříšníků:

Zachraň mé bratry a sestry

"Ó, můj nejdražší Spasiteli, Ježíši Kriste, přijmi můj dar modlitby a obětí, abych pomohl zachránit mé bratry a sestry z vězení temnoty, do kterého se dostali.

Dovol mi, abych pomohl zachránit jejich duše.

Úpěnlivě Tě prosím, abys jim odpustil jejich hříchy, a prosím, zaplav jejich duše Duchem Svatým, aby přiběhli do tvé náruče jako do útočiště, které mají tak velice zapotřebí dříve, než budou navždy ztracení.

V pokorné poslušnosti a díkůvzdání Ti nabízím odevzdání se Tobě, jako můj dar za takové duše. Amen."

Děti, jste sjednoceni s mým Synem.

Vaše láska Mu přináší velkou útěchu a vaše oběti a modlitby Mu pomohou přivést celé lidstvo do bezpečí jeho Nového ráje na zemi.

Jen pak se může svatá rodina Boha Nejvyššího znovu sjednotit a žít v pokoji navěky věků.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy