Learn to listen to My Voice. Let it touch your soul and be thankful that I give you this Gift of My intimate Teachings and desires. I do this out of compassion for you and because I love you.


Já znám své vlastní a oni znají Mě.

free willpreparition to persecutionThe Remnant Armyabout this MissionNew Paradisefight against this Missionhatred to this Missionprayer for persecutorslove is answer to hatredprayer for forgivenessJesus the only way of salvation
2012-06-25 11:50

Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš nikdy zapomenout, jak obrovský rozsah má tato mise.

Mnohokrát budeš vtažena do pastí, které klade mistr klamu, abys klopýtla.

On a všichni, kdo se jím snadno nechají vést, udělají ve své bezohlednosti všechno, aby znevážili mé Slovo, které ti dávám.

Musíš se vzchopit a nevšímat si takových posměšků.

Protože jsi Mi odevzdala svoji svobodnou vůli, tak vše, na čem teď záleží, je tvoje úplná poslušnost ke Mně.

Dovol Mi v mé Boží moudrosti, abych před tebe položil dokonalou cestu do ráje na zemi.

Moji následovníci také musí dbát na moje varování. Na každého jednotlivého z vás bude podniknut krutý útok, protože hlásáte mé Slovo.

Toto je mise jako žádná jiná.

Vy, moje armáda, povedete stádo zbytku mé církve k branám ráje.

To vám způsobí mnoho osobního pronásledování a nebude to lehká cesta.

Musíte se spolu sjednotit a jeden druhému dávat sílu, neboť když vás bude mnoho, najdete útěchu jeden v druhém.

Ve všech koutech na zemi se nyní moje armáda seskupuje.

Všichni vizionáři, kterým je Boží Pravda sdělována prostřednictvím mé Matky, spolu s mými proroky, roznítí plamen Ducha Svatého, aby armáda zbytku byla přiměřeně připravena k bitvě, před kterou stojí.

Nikdy nepochybujte o mé lásce. Nezapomeňte, že jen ti, kdo Mě následují, mohou vejít do Nového ráje.

Mějte na paměti, že když ti, kteří k vám přijdou a budou vás mučit, bude vaší povinností jim odpustit a pak se modlit za jejich duše.

Ukažte lásku těm, kteří vás mučí v mém jménu. Tímto způsobem můžete porazit Satana a on ztratí nad vámi svou moc.

Budu vám dávat pokyny na každém kroku vaší cesty.

Kráčím vždy s vámi.

Znám své vlastní a oni znají Mě.Váš Ježíš