Don’t you know how I love you even when you resent Me?


Člověk se nevyvinul ze zvířat, ale to je právě to, co by lidé nevěřící v Boha chtěli, abyste tomu uvěřili.

to atheistswarning of the Hellintelligencetactic of satanprayer for discermenthumilitycall to conversionatheismscienceprayer for unbelieverslies of satanGod and his childrenevolutioncreation fo the worldGod the Father, Creatorhuman creation animals
2012-06-21 17:30

Má vroucně milovaná dcero,

už od počátku věků, kdy svět byl stvořen mým Věčným Otcem, bylo mnoho zmatku týkajícího se původu lidské rasy.

Když můj Otec stvořil svět, aby mohl mít rodinu, učinil k tomu mnoho příprav.

Stvořil zemi, moře, rostliny, stromy, hory, řeky, zvířata a pak, v posledním dnu, kdy všechno v ráji bylo na svém místě, stvořil člověka.

Člověk, i když poskvrněný hříchem, je posvátné stvoření. Zvířata jsou zde, aby sloužila lidem.

Člověk se nevyvinul ze zvířat, ale to je právě to, co by lidé nevěřící v Boha chtěli, abyste uvěřili.

Evoluční teorie, které tvrdí, že člověk povstal ze zvířat, jsou lži. Nikdy nemohou být dokázány.

Satan, jeho padlí andělé a každý ďábel, který pochází od nepřítele Boha, přesvědčil člověka o této strašné lži.

Člověk je dítě Boha, ale Satan, aby ponížil lidské Boží dítě, chce vyvolat zmatek v srdci lidí.

Proč propaguje tyto lži falešným učením? Může tak dokázat, že se člověk vyvinul z opic a tak je přesvědčit o tom, že nebyli stvořeni rukou mého Věčného Otce.

Je to jedna z největších lží, které se ďábel dopustil, když použil duše lidí, kteří prohlašují, že jsou více inteligentní než zbytek jejich bratrů a sester. Vědci tvrdí, že se člověk vyvinul ze zvířete, ale jsou oklamáni.

Věda selhává, když se pokouší vysvětlit pravdu o stvoření celého vesmíru.

Žádný člověk nerozumí zázraku Božího stvoření.

Jestli si člověk myslí, že na základě lidského uvažování zná všechny odpovědi vztahující se k původu lidstva, potom klame nejen jiné ubohé duše, ale i sám sebe.

Když v takových duších, které věří v nadřazenost lidské inteligence, není přítomná Boží láska, pak se ateismus šíří jako plevel.

Tento plevel, rozrůstající se všemi směry, nakazí a zničí každou úrodu v dohledu a vyvolá chorobu.

Jediným lékem je vyhledat pomoc u Boha pokornou modlitbou a prosit, aby pravda byla odhalena.

Tak mnoho nepravd šířených ateisty, kteří se snaží dokázat, že Bůh neexistuje, zničilo milióny duší. Jejich oběti potřebují vaše modlitby.

Ateismus je největším náboženstvím na světě a ti, kteří zasvětili své životy tomuto klamu, jsou ztraceni na věky.

Budou čelit ohňům pekla.

Pokud se ke Mně během Varování nebo po něm neobrátí, budou snášet utrpení strašného trestu.

Modlete se za ně.Váš Ježíš