I bless each and every one of My children.I love you.I cover you and unite you to My Heart.Your FatherGod the Most High


Falešný prorok převezme nejen vedení katolické církve, ale bude diktovat všem křesťanským církvím.

warning of the Hellpreparition to persecutionThe Remnant Armyfalse doctrineto clergyNew World Religionprayer for helpthe False Prophetcourage to proclaim the TruthOne World Religionguidance from GodIsraelApostlesfaithfulness to Truthcall to be faithfull to Jesusto other churcheschanges in buildings of churchesopenness of the church buildings to hereticsVaticanthe Last Supperend timestwo witnesses of the Book of Revelation prophet Enoch Jesus present in the Holy Eucharist Elijah prophet
2012-06-10 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

volám ke všem mým následovníkům, aby v tomto čase ukázali odvahu.

Toto není čas, abyste klesli a plakali. Je to čas k boji za vaši spásu.

Volám ke všem mým křesťanským církvím, k mému duchovenstvu a ke všem, kteří zasvětili své životy Mně, svému Ježíši, aby vyslechli mé prosby.

Nikdy se nevzdejte pravdy mého učení.

Nikdy Mě neopusťte.

Nikdy neopusťte mou církev. Neboť Já jsem církev.

Nikdy neopusťte mé Tělo, neboť Já jsem Chléb života.

Nikdy nepřijímejte lži, které budou brzy zasety mezi vás k vyhnání mé církve na zemi.

Teď je čas, abyste se připravili.

Brzy vás nechají spolknout nové, lidmi vytvořené náboženství.

Brzy budete přinuceni se živit tím, co se bude zdát jako svatá eucharistie, ale nebude to mé Tělo.

Stane se prázdnou, pustou a neposkytne vám skutečný život.

Jediná svatá eucharistie, která existuje, je ta, v níž moje přítomnost je oznámena ve svaté oběti mše, tak jako je tomu dnes.

Nikdy se od toho neodchylte, dokonce ani tehdy ne, když vás pohané, kteří převezmou vedení mých křesťanských církví, budou nutit to učinit.

Oni znesvětí mé církve a promění je v nic víc, než v místa zábavy a sociálních aktivit.

Musíte se vždy držet postupu, kterému jsem učil mé apoštoly u Poslední večeře.

Nyní se musíte postarat, aby vše bylo připraveno dříve, než začne útok.

Neboť brzy shledáte, že bude nemožné vyznávat falešné učení, které vám bude vnuceno skandálem, který leží před vámi.

Falešný prorok převezme nejen vedení katolické církve, ale bude diktovat všem křesťanským církvím, které sloučí do jediné.

Nebudu to ale Já, Ježíš Kristus, na němž bude budován Nový chrám. Bude to chrám, který má nahradit Svatý stolec k uctívání šelmy.

Dbejte mých slov, neboť brzy uvidíte pravdu.

Těm, kteří jsou dost stateční, aby se postavili proti perzekuci své víry, pravím: Musíte teď plánovat.

Těm, kteří nemají dost síly, aby bojovali proti vládě antikrista a falešného proroka, říkám: Padněte na kolena a proste Mě, abych vám pomohl.

Povedu vás prostřednictvím mých nových vůdců, kteří mezi vámi vyvstanou, vedeni mými Dvěma svědky.

Enoch a Eliáš, přítomní v mých křesťanských církvích na zemi a v Domu Izraele, brzy ovlivní kázání evangelií po celém světě.

Nic nezastaví učení Pravdy.

Tento čas bude těžký, ale povstaňte a následujte mou armádu na zemi, a bude zachráněno více duší. Neopouštějte stádo, které jsem vám předal, abyste je vedli.

Nemějte strach, protože jen následováním mé cesty k věčnému životu můžete být zachráněni.

Půjdete-li cestou falešného proroka, pak nejen, že budete pro Mne ztraceni, ale povedete nevinné duše po cestě směrem do pekla.

Buďte stateční, moji posvěcení služebníci.

Připusťte, že čas k mému návratu se blíží. Už nemáte čas, abyste jej promarnili.Váš Ježíš