I sent My beloved Son, Jesus Christ, into the world so that you could understand the Truth of Love. This Love, when you accept it, will save you all.


Vybojuji bitvu u Armagedonnu s nebeskou hierarchií.

free willwarning of the HellArmageddonthe Second ComingNew Paradisesacramentscall to conversionother prohets1000 yearsthe Book of Truthhatred of satanlove to sinner and condemnation fo sincall to prayerGod and his childrenwondersLuciferdemonsend times
2012-06-09 15:45

Moje drahá dcero,

věř Mi, že Já, váš Nebeský Otec, udělám vše, co je v mé moci, abych zachránil všechny mé děti na zemi.

I když musím respektovat dar svobodné vůle, udělený Mnou jako největší dar, abych zajistil, že lidstvo Mě bude milovat dobrovolně a ne z donucení, způsobím divy a udělám zázraky, abych přivedl mé děti ke Mně domů.

Jako Bůh spravedlnosti bych nikdy nemohl schvalovat nebo přijímat zlo, ale odpustím všem, kteří se obrátí k mému Synu a budou hledat vykoupení, až poznají obsah Knihy Pravdy.

Vybojuji bitvu u Armageddonu spolu s nebeskou hierarchií a slibuji, že porazím nepřítele a ďábly, zplozených rukou Lucifera.

Blíží se čas, kdy Satan bude vykázán na 1000 let, a běda člověku, který se ho, nebo jeho zloby, nezřekne.

Všem bude ukázána Pravda mé Boží lásky a mé touhy, aby všichni měli účast na mém nádherném království, na mém ráji.

Moji proroci udělají vše, abych je přitáhnul do náruče mého Syna.

Mé děti, neopouštějte Mě, svého milujícího Otce.

Pojďte, poslyšte moje volání.

Neodmítejte vaše dědictví.

Čelíte nyní největší krizi od stvoření lidské rasy, neboť vám nadešel čas, abyste udělali konečnou volbu.

Buďte si vědomi toho, že Satan a jeho ďáblové použijí každou lež, každé pokušení hledat útěchu v jejich náruči, aby vám ukradli vaše duše.

Jen ti, kteří vynaloží čas na ochranu své víry pomocí modliteb a svátostí, budou dostatečně silní, aby odolali jejich moci.

Mějte na paměti, že Satan nemůže zvítězit, protože k tomu nemá moc. Nyní zaútočí na všechny, dokonce i na svaté duše, aby odmítly Mne a mého milovaného Syna.

Vtáhne vás do propasti temnoty a zmatku a budete chyceni do komplikované sítě klamu, ze které se nedokážete vyprostit.

Slyšte Mě teď. Poslední bitva začala. Neudělejte chybu, že odmítnete toto volání vycházející z nebes, neboť to bude znamenat, že budete ztraceni na věky.

Ach, kdybyste mohli uvidět tragédii duší, které odmítnou pohár spásy.

Bezmocně klesnou spolu se Satanem do hlubin pekla, ze kterých není návratu.

Jako váš Otec, vás musím upozornit na nebezpečí, kterým čelíte.

Proč nechcete naslouchat?

Věříte-li ve Mne, pak vězte, že jsem vyslal mé proroky, aby vás varovali.

Nedělal jsem to již dříve? A poslouchali je? Ne, mnozí neposlouchali, a pak se proroctví odhalilo před jejich nevěřícíma očima.

Tentokrát přicházím, abych vám oznámil, že čas pro mého Syna, pravého Mesiáše, aby přišel znovu, je již blízko.

Satan to ví. Jeho nenávist ke Mně je tak silná, že udělá vše, aby Mi vyrval mé děti.

Já jsem váš Bůh, začátek a konec.

Já jsem na počátku stvořil svět a stane se to také mou rukou, že svět, jak jej znáte, skončí.

Ale vás, mé milované děti, které odmítnou Satana, očekává nový svět, Nový ráj na zemi, v celé své nádheře.

Neobracejte se k němu zády.

Nedovolte nedokonalému lidskému uvažování, aby vám a vašim milovaným zabránilo ve vstupu do toho velkolepého ráje, kde vám nebude nic chybět.

Vyberte si můj ráj lásky, radosti a krásy, mimořádné místo, kde budete žít v dokonalé harmonii v mysli, těle a duchu.

Bez zkaženosti. Bez hříchu. Jen láska, a kde budete žít v jednotě s mou Boží vůlí.Váš milující Nebeský Otec, Bůh Nejvyšší