This Love is Powerful and ever-yielding and will be the cause of your final salvation.


Prožijte měsíc červen v tichém rozjímání, jak vám to uložila moje milovaná Matka.

Holy SpiritMiddle EastDivine Mercy ChapletEucharistCrusade Prayersprayer for conversionmonth of June
2012-06-03 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

moji následovníci musí strávit měsíc červen v tichém rozjímání, jak vám uložila má milovaná Matka.

Tento měsíc je časem, v němž prostřednictvím modlitební kampaně za obrácení může mnoho lidí obdržet milosti okamžitého obrácení, díky obětem, které přinesou ti z vás, kteří odpoví mé Matce, Matce Spásy.

Tento měsíc musíte zůstat v klidu.

Naléhavě vás prosím, abyste navštěvovali vaše kostely tak často, jak jen můžete, abyste se ve tři hodiny odpoledne modlili můj růženec Božího milosrdenství.

Katolíky prosím, aby přijímali moji nejsvětější eucharistii tento měsíc pokud možno každý den.

Neboť tento měsíc bude časem, kdy plány k ještě většímu roznícení neklidu na Středním východě, které jsou již tiše v běhu, budou dokončeny.

Buďte silní. Buďte trpěliví. Buďte pokorného srdce.

Podřiďte svou vůli Mně a nabídněte Mi vaše zkoušky a oběti za obrácení všech hříšníků.

Jděte v pokoji, moji milovaní následovníci.

Můj Duch Svatý vás všechny pokrývá v tomto čase, kdy vás vyzývám k této mimořádné oddanosti.Váš milovaný Ježíš