You bring Me such joy and comfort, My precious followers. I grant you My blessings of strength and courage as you continue your quest to save souls. I love you.


Moje Kniha Pravdy se bude šířit rychle, jako oheň, po celém světě.

The Remnant Armyabout this Missiontransfer to the New Paradisea call to spread Messages
2012-05-22 15:20

Moje vroucně milovaná dcero,

brzy se otevře další fáze v této svaté misi.

Moje Kniha Pravdy se bude šířit rychle, jako oheň, po celém světě.

Obrácení budou rychlá a mé svaté Slovo bude slyšeno ve všech jazycích.

Následovně všechny Boží děti budou šířit má poselství a budou naplněny Duchem Svatým.

Jejich rty budou sdělovat Pravdu a všechny budou prorokovat v jazycích, aby Pravda mohla být rychle slyšena.

Žízeň Božích dětí, které bloudí ve zmateném stavu, protože jejich duše jsou prázdné, bude uhašena.

Nápory hladu po mé přítomnosti budou ukojeny, až přinesu těmto duším potravu, kterou tak zoufale potřebují.

Až se to stane, pak jen velmi málo duší na světě si nebude vědomo mého velkého milosrdenství.

Vezměte si můj dar, mé svaté Slovo, moji Knihu Pravdy a vstřebejte ji. Neboť bez ní budete jako tělo bez duše.

Když vstřebáte má Slova moudrosti, stanete se znovu zdravými.

Stanete-li se znovu zdravými, budete připraveni jít se Mnou do nové éry míru a pokoje na zemi.

Čekejte nyní, moji milovaní následovníci, neboť moje psané Slovo bude brzy s vámi a budete se radovat s láskou a pokojem ve vašich duších.

Jděte kupředu, všichni moji následovníci.

Nechť vy, vaši milovaní a spolu s vámi i všichni věřící, prorokujete v mém jménu.

Kráčejte se Mnou, až vás povedu do věčného života.Váš milovaný Ježíš
Vykupitel všeho lidstva