I love you all. I will never desert you.


Modlete se, abyste rozlišili pravé proroky od těch, kteří nemluví v mém svatém jménu.

to clergyprayer for discermentto those who do not believe in the Messagespersecuton of prophetsfalse prophetspain of the Salvatorto those who doubt in these Messagesremain silentpreparations to the Last Day
2012-05-20 18:10

Má vroucně milovaná dcero,

řekni Božím dětem, že moji proroci v dnešním světě budou odmítáni právě tak, jako byli na počátku.

Ti, kdo dnes tvrdí, že přicházejí v mém jménu, ale nedostávají poselství od Boha, budou vřele přijati a uznáváni.

Ti, kdo hlásají mé svaté Slovo a prorokují ve jménu mého Otce, budou trpět největším odmítáním.

Kněží a duchovní budou útočit na mé současné proroky, protože Satan je pro mé svaté Slovo učinil slepé.

Nechť kdokoliv, kdo se pokusí zastavit pravé Boží proroky, si uvědomí, že tím v očích Boha páchá těžký hřích.

Posvěcení služebníci a ti, kteří hlásají pravdu mého učení, budou potrestáni, pokud by se pokusili sabotovat tuto svatou misi.

Vy, kdo nevěříte mému svatému Slovu, které dávám v tomto čase světu, musíte zachovat mlčení.

Pokud mlčet nebudete a odsoudíte Mě, pak budete bráni k odpovědnosti a budete plakat a prosit Mě, abych vám odpustil.

Tehdy škoda, kterou jste způsobili, bude pociťována tam, kde duše budou ztraceny.

Nikdy neodmítejte mé svaté Slovo, které je vám dáváno prostřednictvím proroků.

Přijměte je vřele a akceptujte je, neboť je třeba hodně práce k přípravě celého lidstva pro moje nové království.

Myslete na toto:

Když člověk popírá mé Slovo, pak se dá čekat, že se Satan potuluje zemí.

Když Mě odmítá věrný Boží služebník, je to jako meč, který Mnou proniká.

Je to nejbolestivější odmítnutí ze všech.

Pojďte ke Mně, vy všichni. Jestli nevěříte, tak se modlete, aby vám byla ukázána Pravda brzy.

Pokud jste na pochybách, obraťte se na Mne a proste Mě, abych otevřel vaše srdce.

Dovolte Mi naplnit vás milostmi, abyste Mi pomohli shromáždit duše v každé části světa včas.

Nevěřte, že Druhý příchod se může uskutečnit, nebo se uskuteční bez pomoci mých proroků, seslaných, aby vás připravili tak, abyste byli způsobilí vejít do mého království.

Modlete se, abyste rozlišili pravé proroky od těch, kdo nemluví v mém svatém jménu.

Běda těm, kteří tvrdě zacházejí s mými proroky, neboť se budou muset zodpovídat za své urážky vůči mému svatému Otci, Bohu Nejvyššímu.

Jděte a otevřete své oči.

Dívejte se, když vám odhaluji Pravdu.

Nedívejte se stranou.

Nezavírejte oči.

Je čas, abyste se rozhodli.

Následujte Mě a pomozte Mi vést mé děti do věčného života.

Když se odvrátíte, tak těmto duším odepřete příležitost, aby se vykoupily v mých očích.Váš Ježíš