Remember I may condemn the sin but I love every sinner no matter what they have done.Never be afraid to come to Me, to talk to Me, for I love you too much to reject you when you show true remorse.


Tato pečeť byla předpověděna v Knize Janově.

Apocalypsethe Seal of The Living Godprayer for protectionprotection against persecution
2012-05-17 08:50

Mé dítě,

Boží děti budou moci ochránit svou víru, svou odvahu a své bezpečí během jakékoliv války tím, že se budou stále modlit modlitbu "Pečeť živého Boha" z modlitební kampaně.

To je jedna z posledních a největších pečetí ochrany seslaných z nebe a ze všech modliteb, které byly dány lidstvu.

Má vám pomoci udržet vás všechny naživu během jakéhokoliv budoucího pronásledování, zejména v časech cizí nadvlády a války.

Tato pečeť byla předpověděna v Knize Janově a je s ní svázáno mnoho božských sil.

Važte si jí a užívejte ji k ochraně nejen vaší, ale i svých rodin.

Tato připomínka je v tomto čase nutná.

Jděte v pokoji.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy