I love you and I will be with you now as you walk with Me the thorny road to Calvary so that Salvation can be achieved once more for all souls.


Hroznou bolest Mi způsobují ty sekty, které pracují v tajnosti na svržení Svatého stolce.

warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingto clergymasonryprayer for satansistprayer for sinnersJesus who suffersTrue Churchlast days of satancall to prayerhatred of GodVatican
2012-05-06 19:30

Má vroucně milovaná dcero,

přicházím prosit mé následovníky, aby zmírnili mé utrpení.

Hrozná je bolest a utrpení, které Mi způsobují sekty, pracující v tajnosti na svržení Svatého stolce.

Jak Mě tím zraňují. Je těžké nést klam a krutost jejich úkladů proti Mně. Chvěji se, když vidím absolutní nenávist, kterou vůči Mně chovají ve svých srdcích.

Satan ukradnul jejich duše, jejich mysl, jejich ducha i jejich těla. Stále jsou to ještě Boží děti, ale už nechtějí mít cokoliv společného s mým Otcem.

Jejich plány se nyní uskutečňují před vašima očima, včetně očí mých posvěcených služebníků, kteří to přesto nedokážou vidět.

Podlé způsoby, ve kterých se ukrývají – a přesto se jim daří ovládat mou církev, lámou mé srdce.

Udělám cokoliv, abych je přiměl se zastavit, ale jejich duše jsou tak černé.

Tvé utrpení, má dcero, bude použito, aby pomohlo zachránit duše těch, v nichž může být ještě jiskra lásky a které odpoví na mé volání.

Žádám vás naléhavě, abyste se modlili za tyto duše, pracující jako horlivá armáda s malou láskou k Bohu ve svých srdcích.

V jejich duších je ještě přítomné Světlo, Boží Světlo mého Otce. Jen modlitba a utrpení jim můžou pomoci.

Oni neporazí, a ani nemohou porazit moji církev, neboť Já jsem církev.

Vy, moji následovníci jste církví. Nemohou bojovat proti těm, kteří jsou ve Světle, neboť by je oslepilo.

Časem pochopí, že mají jen vteřiny, aby udělali konečné rozhodnutí.

Modlete se, aby přijali ruku mého milosrdenství místo toho, že by se nechali vtáhnout do jezera ohně navěky.

Je to kvůli těmto duším, které znesvěcují moji církev, že každou vteřinu dne prožívám znovu mé bičování u sloupu.

Nikdy neustanu, dokud je nebudu moci zachránit.

Pomozte Mi. Naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby se modlili za takové hříšníky.Váš milovaný Ježíš