First of all, I love you with a deep tenderness in My Heart.


Přijměte mého Ducha Svatého s údivem a poděkováním.

Holy SpiritCrusade PrayersGift of The Holy Spiritoutpouring of the Holy Spirit
2012-05-05 12:00

Má dcero,

jak velký je den, kdy se Duch Svatý, světlo mé lásky, vylije na zem.

Je to velmi mimořádný dar. Otevře mnohá srdce a také mnohé duše připraví na Varování.

Moje láska nemá žádných hranic.

Není jediného muže, ženy nebo dítěte, kterého bych vyloučil z mé touhy držet je těsně v mé náruči. Ani jediný hříšník není vyloučen.

Mé dary lidstvu jsou velkorysé a budu pokračovat ve vylévání mých darů jako odpověď těm, kdo se modlí modlitby modlitební kampaně, které jsem dal tobě, má dcero.

Tyto modlitby jsou z nebe a nepřicházejí z pera lidí.

Jsou určeny pro tyto časy a jsou mocnou zbraní proti pronásledování.

Tyto modlitby jsou slyšeny pokaždé, když vycházejí z vašich úst, mé děti.

Přinesou vám velké odměny.

Přijměte mého Ducha Svatého s údivem a díky.

Je to zázrak a bude seslán každému z vás mojí láskou ke všem.

Jděte teď v pokoji a lásce.Váš Otec
Bůh Nejvyšší