I grant you a special Blessing now. Take it. Accept My Hand and all will be well. I love you.


Až se vám doba bude zdát těžká a bolestivá, vždy volejte Mě.

Jesus I trust in youMother of SalvationhumilityCrusade Prayersprayer to Mother of Salvationthe meaning of Crusade Prayers
2012-04-22 10:00

Mé dítě,

můj Syn je tak šťastný z toho, jak jeho milovaná armáda poslouchá jeho svatá přání modlit se modlitby jeho modlitební kampaně.

Tyto modlitby jsou určeny pro moderní dobu, aby pomohly všem Božím dětem vyhledat ochranu, kterou potřebují, aby se vyrovnaly s těžkými časy, kterým čelí tak mnoho duší.

Děti, až se vám časy budou zdát těžké nebo bolestné, vždy volejte mě, vaši milovanou Matku, abych se přimluvila u mého drahého Syna ve váš prospěch.

Nikdy nezapomeňte, že vaše osobní oběti nabídnuté Bohu, pomáhají zachránit tak mnoho duší na zemi.

Vaše modlitby jsou vždy slyšeny.

Nikdy nezůstanou nepovšimnuty, ale je s nimi jednáno podle vůle mého Otce.

A tak musíte být trpělivé, děti. Vždy vkládejte svou plnou důvěru v mého Syna.

Předejte Mu všechny vaše obavy a utrpení. Pak musíte věřit, že všechno zařídí On.

Těm, kteří jsou věřící, ale shledávají těžkým se modlit, nebo udržovat svou lásku k mému Synu živou, dávám zvláštní modlitbu modlitební kampaně (47), aby vám pomohla znovu zažehnout vaši lásku k Ježíši:

Za opětovné zažehnutí mé lásky k Ježíši

"Ó, Blahoslavená Matko, Matko Spásy celého světa, oroduj za mě, aby má láska k Ježíši byla znovu zažehnuta, pomoz mi pocítit plamen jeho lásky tak, aby naplnil moji duši.

Pomoz mi více milovat Ježíše, oroduj za mne, aby má víra, láska a oddanost k němu se staly silnější, utiš jakékoliv pochybnosti, které mě mučí, a pomoz mi vidět jasněji Boží Světlo Pravdy, které vyzařuje z tvého milovaného Syna, Spasitele celého lidstva. Amen."

Jděte v míru, děti. Nezapomeňte, že když mě ze srdce poprosíte, abych se za vás přimluvila, já, Matka Spásy, předložím vaši žádost svému Synu.

Nikdy nebudu ignorovat ani jedinou žádost, pokud je v souladu s přáními mého Syna a odpovídá svaté vůli Otce.

Děti, naučte se více důvěřovat. Když důvěřujete mému drahému Synu, tak Mu dáváte najevo svou lásku.

Když je vaše láska slabá, tak vaše důvěra v Něho bude také slabá.

Jen vy, kteří se pokoříte před mým Synem, budete požehnáni milostmi, které jsou vám dány k posílení vaší víry.

Nikdy se nevzdávejte, pocítíte-li zoufalství.

Zoufalství vytváří Zlý.

Prostě se obraťte na mne a já se přimluvím, aby se do vaší duše navrátil pokoj.

Když to uděláte, budete schopni odmítnout pokušení, které vám předkládá Zlý, a stanete se svobodnými.Vaše Blahoslavená Matka
Královna andělů
Matka Spásy