When I tell you the Truth, I do this only because I love you and yearn for the day when we will be united, finally. Do not fear the Truth.


Dokonce i ti, kteří se dopouštějí strašného hříchu, jsou Bohem Otcem milováni.

materialismrichnessremorseNew Paradisecall to conversionthe Warningcult of bodyCrusade Prayersdiabolic possesionhatred of satanlies of satanthe Last Daylife in the New Paradiselove to sinner and condemnation fo sinGod and his childrenfalse paradiselast chance of Mercysexual immoralityJesus the only way of salvation
2012-04-20 15:45

Má nejvroucněji milovaná dcero,

mým dětem musí být řečeno o vřelé lásce, kterou chovám ve svém Nejsvětějším Srdci ke každému dítěti narozenému na této zemi.

Dokonce i ty, které se dopouštějí strašného hříchu, jsou Bohem Otcem milovány.

Každé z vás je Božím dítětem.

Proto jste zneužívané, trápené a zraňované Satanem a jeho démony.

Vy, zatvrzelí hříšníci, členové Satanovy armády, kteří víte, že Bůh existuje, ale vybrali jste si zbožňovat šelmu, vězte toto:

Nezáleží na tom, nakolik uctíváte Satana, nezapomeňte, že vás nemiluje.

Nenávidí vás a zničí vás.

Jeho sliby, že vám nabídne ráj – jak na zemi, tak i mimo ni, jsou prázdné lži.

Velmi brzy vám bude dán důkaz mé lásky k vám. Už nebudete mít pochybnosti v srdci, že Já, váš milovaný Ježíš, vás chci obejmout, odpustit vám a přinést vám věčný pokoj, lásku, radost a štěstí v mém novém království, v Novém ráji.

Nikdy se nebojte odvrátit se od života, který vedete, v němž zbožňujete všechny domnělé dary bohatství, sexu a jiných materiálních příjemností, které vám nabízí Satan, jehož vláda na této zemi se rychle chýlí ke konci.

Jen Já, váš milovaný Ježíš, vás mohu zachránit.

Mé milosrdenství je tak velké, že vám odpustím cokoliv, pocítíte-li výčitky svědomí. Pospěšte si teď přijít ke Mně.

Nemarněte ani vteřinu, neboť vaše budoucí štěstí je v sázce.

Slibuji vám věčný život, pokoj, lásku, radost a nádherný ráj, kde budete milováni, hýčkáni a kde vám nic nebude chybět.

Když nemůžete teď přijmout moji ruku milosrdenství, tak potom, až přijde čas v Poslední den, vám bude dána ještě jedna příležitost prosit Mě o milosrdenství.

Až tento den přijde, mnozí z vás si uvědomí chybu, kterou jste udělali.

Přesto vás obejmu jako dlouho ztracené a velmi milované Boží dítě a nebude záležet na tom, jak mnoho jste vytrpěli rukou Zlého.

Všechno, co musíte udělat, je volat Mě a prosit Mě o mé milosrdenství. Jste-li v tomto čase zapleteni do sítě klamu a zla, z které nemůžete uniknout, pak vás prosím, abyste ke Mně volali slovy této modlitby modlitební kampaně (46):

Za moje vysvobození z okovů Satana

"Ó, Ježíši, jsem ztracen, jsem zmaten a cítím se jako vězeň, chycený do sítě, z které nemůžu uniknout.

Důvěřuji Ti, Ježíši, že mi přijdeš na pomoc a vysvobodíš mě z okovů Satana a jeho démonů.

Pomoz mi, neboť jsem ztracen. Potřebuji tvou lásku, aby mi dala sílu v Tebe věřit a důvěřovat Ti, abych mohl být zachráněn z tohoto zla, a mohlo být mi ukázáno Světlo, abych konečně mohl najít pokoj, lásku a štěstí. Amen."Váš milovaný Ježíš