Allow your hearts to welcome Me. Allow My Love for you to infiltrate the hearts of all God’s children including those who persecute you in My Holy Name.


Já jsem církev. Církev byla založena Mnou a nikdy nemůže zemřít.

schismfalse doctrinethe Second ComingNew ParadiseCatholic Churchacceptance of sinBenedict XVIother propheciesBibleTrue Churchfalse mercytrue faitheternal lifeprayer for the popeVatican
2012-04-07 10:00

Má vroucně milovaná dcero,

rozkol v katolické církvi, o kterém jsem mluvil, započal.

Mé učení, které se nikdy nezměnilo od doby, kdy mé Písmo svaté bylo ukončeno Knihou Zjevení, je nyní zpochybňováno.

Během staletí došlo k mnoha námitkám, názorům a teologickým posuzování mého svatého Slova.

Mnoho dobrých mužů zpochybňovalo instrukce a učení, které jsem odevzdal lidstvu.

Některá z mých učení byla dána stranou, jiná byla analyzována, hledaly se nové interpretace, které pak byly přijaty.

Přesto to nebylo nutné. Neboť Pravda byla dána lidem proroky, kteří přišli přede Mnou a pak Mnou samým během času mého pobytu na zemi.

Pravda se nikdy nezměnila. Pravda je jednoduchá.

Jiné informace, které nebyly obsaženy v Písmu svatém, byly dány světu jako dar vyvolenými dušemi jen z jediného důvodu. Aby vám pomohly rozjímat o mé oběti za lidstvo a ukázat a připomenout vám lásku, kterou chovám ve svém srdci ke všem Božím dětem.

Jakákoliv Boží zjevení, dávaná světu dnes, vám mají pomoci připravit se na věčný život.

Moje učení, uctívané svatou katolickou a apoštolskou církví, je nyní napadáno prvním z mnoha zpochybnění, což povede k rozdělení církve.

Budou zavedeny nové zákony, aby vyhovovaly moderním názorům, a to tak, že budou příjemné těm, kteří s pýchou v srdci cítí potřebu lidstvo uklidnit, spíše než ukázat poslušnost k učení církve.

Já jsem církev. Církev byla založena Mnou a nikdy nemůže zaniknout.

Mnozí, včetně těch uvnitř, jako i vně církve, se pokusí její strukturu zbořit.

Modlete se, aby můj svatý vikář papež Benedikt XVI. zůstal silný uprostřed odporu, kterému teď čelí.

Je to záměrný pokus těch, kteří jsou spojeni s falešným prorokem, aby vytvořili novou církev.

Tito lstiví lidé vás nechají uvěřit, že to bude ta samá církev, ale tak tomu nemůže být.

Jak může má církev s novými zákony, překroucenými verzemi Pravdy, kterou jsem dal světu, reprezentovat Mne?

Nemůže. Proto můj Otec bude řídit svou církev, opravdové věrné věřící, z nebe.

Podrží si klíče až do mého Druhého příchodu, kdy z popela povstane Nový Jeruzalém, jediná pravá katolická církev, aby mohla být vyžádána zpět všemi Božími dětmi všech náboženství, všech věrouk, jako jediná církev.

Takovým způsobem byla zamýšlena – v úplné a konečné jednotě v nové éře pokoje na zemi.Váš milovaný Ježíš