No matter where you live, no matter what part of the world you are from, you are Mine. I love you. Look with open hearts and confidence as we draw closer to The Warning.


Až se války rozšíří, přijde čas k otevření druhé pečetě.

warsthe Second ComingmediaOne World Govermentfalse peacetactic of antichristIII world warcall to prayerso called conspiracy theoriesworld controlprayers for peaceprayer for IsraelHolocaustSecond Sealnatural wealthantichrist as peaceful negotiatorbetrayal of Israel
2012-03-10 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

jakmile se války rozšíří a zintenzivní, přijde čas k otevření druhé pečetě. Temný anděl pomsty přichází z jednoho zdroje, má dcero, a všechny tyto války spolu souvisí. Nevznikly z regionálního neklidu, byly plánovány Západem.

Tyto války byly úmyslně vyvolány se záměrem ovládat, a mnoho z těchto národů je líčeno jako démonické, spolu se lžemi, šířenými o jejich politických vůdcích.

Děti, tyto války byly vychytrale vytvořeny, všechny najednou, s cílem odstranit jednoho vůdce za druhým. Budou představena a potleskem přivítána mírová řešení, ale ta budou falešná. Vy, mé děti, budete podvedeny.

Zvěsti o válce jsou právě jen – zvěsti. Jak zvěsti vznikají? Kdo je vytváří a proč? Proč si myslíte, že tak mnoho zemí bylo současně zapleteno do těchto válek? To nebyla náhoda.

Je to plán organizovaný antikristem ke kontrole a ovládnutí národů bohatých na přírodní zdroje. Až tyto země ovládnou, stanou se velmi mocní.

Jakmile se tyto války rozšíří a stanou se obtížnými, pak se antikrist sám dá poznat jako mírotvorce.

Jen málo vás zná pravdu, protože antikrist a jeho organizace udržují kontrolu nad světem komunikací. Modlete se nyní, abyste učinili jejich plány neúčinnými, protože války se začnou rozrůstat.

Vězte, že Izrael, tak ovlivněný Západem, bude Spojenými státy odmítnut a zrazen, když to bude nejméně očekávat. Pak dojde k tomu, že holocaust, o kterém mluvím, se uskuteční.

Modlete se, modlete se, modlete se za lid Izraele, který bude i nadále trpět za své hříchy až do mého Druhého příchodu.Váš milovaný Ježíš