How I love you all. Your dedication, humility, trust and pure love for Me, is getting stronger by the day.


V novém ráji nebude smrt, ani nemoc, ani hřích.

peace in soulNew Paradise1000 yearsAdam and Eveprayer for unbelievershappinessthis generationeternal lifepurificationjoysecond resurrection
2012-02-24 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš nikdy zapomenout, že přes má přísná varování lidstvu, chovám v srdci ke všem svým dětem zcela výjimečnou lásku.

Je nutné očistit zemi teď, neboť kdybych se vrátil nyní, nebyla by vhodná, abych po ní kráčel. Až bude lidstvo očištěno, tak zůstanou jen ti, kteří milují Mě a mého Nebeského Otce. Moje vyvolená generace bude se Mnou na věky. Tento ráj vám nabídne 1000 let pokoje, lásky a harmonie.

Po tomto období nastane druhé vzkříšení mrtvých. Jen potom může být nabídnut všem duším věčný život Božím Světlem, které je bude pronikat. Proč váháš, má dcero? Cožpak nevíš, že tato proroctví byla předpověděna?

Rozumějte Mi však dobře. Vám, dětem této generace bude dán dar života v ráji, jenž bude dokonce krásnější než ten, který byl připraven pro Adama a Evu. Stáří nebude existovat, protože člověk bude žít v míru s rodinami minulých generací. Tolik lásky a radosti bude každodenním zážitkem. Konečně vám bude udělen opravdový, trvalý pokoj ve vašich duších.

Proč by to nebylo možné? Toto je země, která byla naplánována mým Otcem, jehož Boží vůle se konečně uskuteční jak na zemi, tak i v nebi. Radujte se všichni. Nový ráj má být přivítán s rozechvěním a očekáváním. Nebude tam smrt, ani nemoc, ani hřích. Bude vám dán dar věčného štěstí.

Modlete se za ty, kdo pro hřích a neposlušnost ztratí jakýkoliv nárok na své právoplatné dědictví, které bylo zamýšleno mým Věčným Otcem od počátku času.Váš milovaný Ježíš