I love you all dearly and I have claimed you as Mine. Let no man attempt to steal one single soul from Me, for he will suffer eternal torment for his actions.


Bible svatá není odsunuta stranou ve prospěch těchto poselství.

The Remnant Armypower of prayerabout this MissionJesus Saviourwar in the Middle Eastdo not be afraidBiblenuclear weapona call to spread MessagesJesus the only way of salvation
2012-02-12 15:00

Má vroucně milovaná dcero,

včera jsi Mi chyběla. Vzpomínáš si, že jsem tě během noci probudil? Byla jsi příliš unavená, ale jak Já jsem chtěl s tebou mluvit. Dnes tě musím naléhavě žádat, abys řekla světu, že může vypuknout válka, a pak, nebude-li se více mých následovníků modlit, může přerůst do atomové války.

Už se blíží a modlitby ji mohou odvrátit spolu s rukou mého Věčného Otce. Potřebuji, aby více mých následovníků rozšiřovalo mé svaté Slovo celému lidstvu pro dobro vašich duší.

Má dcero, je na tebe útočeno těmi, kdo říkají, že svatá Kniha mého Otce je odsunuta stranou ve prospěch těchto poselství. Není tomu tak. Má dnešní poselství mají posílit učení obsažené v Bibli svaté, protože tak mnoho lidí v dnešním světě nevědí, co obsahuje.

Ani nepoznají varovná znamení časů konce, pokud bych je jim nyní neodhalil. Proč je tomu tak? Musím připravit vaše duše pro můj Nový ráj. Nemějte nikdy pocit, že se vás pokouším přivést na jinou cestu. Neboť je jen jedna cesta do ráje a Já jsem ten, kdo vás povede do jeho bran. Řiďte se mým Slovem. Naslouchejte mému volání. Kráčejte se Mnou s hlavami vztyčenými a bez strachu v srdci, když vedu mou armádu, aby Mi pomohla získat zpět mé království na zemi.Váš milovaný Ježíš