Come to Me, through My Son, and you will want for nothing. I love you. I weep for many of you, too stubborn to see that this is, indeed, the call from Heaven, promised to prepare you for the New Era of Peace.


Tajemství tak dlouho ukrytá v archivech boží sféry.

prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingNew ParadiseI Amthe Book of Truthcall to prayerhopeto those who believe in these Messagespreparitions to the New Paradisepurificationcall to unity
2012-02-07 20:00

Já jsem váš milovaný Ježíš, Syn Boha Nejvyššího, narozený z Neposkvrněného Srdce Marie. Přicházím ve jménu Nejsvětější Trojice.

Má vroucně milovaná dcero, toto jsou dny, které se ti budou jevit jako jedny z nejtěžších. Tvoje utrpení, které Mi předáš s radostí a odevzdáním v srdci, zachrání mnoho duší. Musíš být statečná, když takto jednáš a nedělej si starosti o své zdraví. Neboť je to prostě jen další zkouška, která nebude trvat příliš dlouho, ale která přinese mnoho pro záchranu ztracených duší.

Má Kniha Pravdy je teď dávána lidem, aby věřící přinesli svědectví mému vyhlášení tajemství, tak dlouho ukrytých v archivech Boží říše. Nyní, když se pravda stává zřejmou, lidstvo musí akceptovat, že toto moje nejsvětější Slovo bude nyní dáno každému, aby je uvážil.

To přinese vaším duším sladkou úlevu, ale pro ty, kteří jsou ode Mne daleko, bude těžko přijatelné. Hořkost pravdy je těžké spolknout, ale když se s ní smíříte, tak přinese útěchu těm, kteří přijmou, že jsem to vskutku Já, váš drahý Ježíš, který přichází, aby vás v tomto čase obejmul. Já, Beránek Boží, nyní přicházím, abych vás přivedl k vaší spáse. Bez mé pomoci by to nebylo možné.

Přináším vám nyní Světlo a vy musíte kráčet za Mnou, jak vás povedu do Nového ráje. Žádám vás všechny, abyste byli stateční, silní a nebojácní v této strašné pustině, ve které se nacházíte. Nebude to snadné, ale slibuji vám, že síla, kterou vám dám, udělá tuto cestu méně namáhavou.

Přijměte to, čeho jste svědky ve světě, protože očista pokračuje s velkou intenzitou. Neboť je to nutné. Modlete se, modlete se, modlete se za trpělivost a vytrvalost, protože se musíte pozvednout nad temnotu a pomoci Mi přivést celé lidstvo do Světla.

Nikdy neztrácejte naději. Vždy mějte na paměti, že vše na čem záleží, je sjednocení lidstva. Vaše modlitby, vaše utrpení a láska ke Mně pomůže sjednotit moji svatou a drahou rodinu v mém Novém ráji na zemi. Děti, těšte se, neboť to je život, který je vám souzen, budete-li řídit mou svatou vůlí. Miluji vás a žehnám vám, drahé děti, pro vaši lásku a soucit se Mnou, vaším milovaným Spasitelem.Váš Ježíš