I love you and bless you, dear children for your love and compassion for Me, your beloved Saviour.


Tajně se plánuje atomová válka zahrnující Irán.

power of prayerthe Second ComingRosaryRosary as a protection against sinwar in the Middle Eastsigns in the skyGreat Miracleprayer for unbelieversPrayer Groupsnuclear weaponthose in high finansepreparition to the Wargningcall to prayerstrength of SatanIran
2012-01-25 13:50

Mé dítě,

mnoho se děje ve světě právě teď, kdy Satanova armáda všude pokračuje v šíření chaosu. Snaží se převzít kontrolu nad všemi finančními institucemi, aby mohla mým dětem způsobit strašné ukrutnosti. Oni, zlovolná skupina hnaná žádostivostí a touhou po moci, se také pokouší vyvolat atomovou válku v Iránu.

Vy, mé děti, se musíte modlit, aby Bůh Otec, ve svém velkém milosrdenství otevřel jejich srdce, a zabránil, aby se to stalo. Nikdy neztrácejte naději, děti, protože vaše modlitby jsou účinné. Velká zla, včetně potratů, eutanazie, prostituce a sexuálních zvráceností, začínají teď ve světě slábnout.

Děti, modlete se, modlete se, modlete se můj svatý růženec všude a pokud možno ve skupinách. Satan rychle ztrácí svou moc, jak má pata začíná drtit hlavu hada. Nyní už to nebude trvat dlouho do příchodu mého Syna na zem.

Nejdříve vám dá poslední příležitost k obrácení. Potom rychle připraví svět na svůj Druhý příchod. Času už je málo. Děti, modlitba je zbraní k zastavení Satanovy armády před posledním pronásledováním, které plánuje proti lidem.

Nezapomeňte, že můj Věčný Otec svou láskou a soucitem ochrání všechny, kteří v Něho věří.

Modlete se, modlete se, modlete se za záchranu těch, kteří budou setrvávat v neposlušnosti k Němu a budou popírat pravdu o existenci mého milovaného Syna. Už je čas. Otevřete svá srdce Božímu milosrdenství mého Syna.

Obloha se nyní začne měnit a pak všichni uvidí, jak se tento velký zázrak před nimi odhalí. Buďte připraveni. Připravte vaše domovy a modlete se můj svatý růženec při každé příležitosti, abyste uvolnili sevření spáru Zlého.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy