My Love, once you experience it, will lift your spirit and allow you to feel real love again.


Po globálním vyznání hříchů se připravím na můj Druhý příchod.

the Second Comingafter the WarningNew Paradisecall to conversionthis generationJesus Kinglast prophet
2012-01-09 08:10

Má vroucně milovaná dcero,

čas ubíhá rychle a Varování bude předzvěstí přípravy na můj Druhý příchod.

Po celosvětovém vyznání hříchů, kdy většině lidstva budou dány speciální milosti a požehnání, připravím cestu pro můj Druhý příchod.

Lidstvo musí připustit, že čas k této velké události je již téměř zde. Neplýtvejte časem v přípravě svých duší a duší vašich rodin na můj slavný návrat.

Můj Druhý návrat přinese konec muk, která jste snášeli po tisíce let na zemi. Tato slavná událost bude tak velká, že všem vezme dech v úžasu a překvapení, až se zjevím na obloze.

Vy, z této generace, jste byli vybráni, abyste měli užitek z této cesty se Mnou do mého Nového ráje, do éry míru, nad kterou budu panovat.

Nikdo nesmí být vyloučen. Ani jediné duši nesmí být dovoleno propadnout sítem. Je mým největším přáním vás všechny přivést se Mnou do mého království.

To bude sláva, na kterou lidstvo čekalo od mé smrti na kříži. Vás, kteří se dosud k mým prosbám stavíte nevšímavě, naléhavě žádám, abyste se teď začali připravovat. Můj čas se blíží. Nyní jsem poslal do světa svého posledního posla, aby vám pomohl připravit vaše duše. To bylo prorokováno.

Neignorujte mé varování, jinak nebudete bdělí a nepodaří se vám náležitě připravit. Od nynějška vám budu předávat mnoho poselství, aby svět byl připraven Mě přijmout jako svého vládce.Váš milovaný Ježíš
Vykupitel všeho lidstva