So many of you are already turning a deaf ear to My pleas to humanity to prepare your souls for this Glorious Era of Peace. Don’t you know that I love you?


Porodní bolesti začaly.

chastisement from Godprayer for neighboursremorseNew ParadisehumilityGreat Tribulationask for forgivenesscall to prayerpurification
2011-12-27 14:00

Mé dítě,

porodní bolesti začaly.

Přišel čas ke zrození nového světa, nového začátku.

Mnoho změn se nyní stane na zemi, jaké jste ještě nepoznali.

Můj Nebeský Otec ještě jednou posílá mého milovaného Syna, aby zachránil lidstvo od jeho zkaženosti.

Ty, mé dítě, budeš svědkem série událostí, které ti již byly odhaleny.

Nesmíš mít strach, protože toto očišťování je nezbytné, aby probudilo lidstvo, mají-li být duše zachráněny.

Znamení přijdou, jak bylo předpověděno. Mé děti musí přijmout tyto změny s pokorným a kajícným srdcem.

Modlete se, modlete se za duše, aby odložily hřích pýchy a hledaly odpuštění za urážky proti Bohu Otci.

Nevykoupíte-li se sami, bude následovat přísný trest.

Milosrdenství mého Syna je tak velké, že dá mým dětem čas k pokání.

Ale musíte se nyní modlit za všechny duše, aby byly hodny vstoupit do nové éry pokoje.Vaše milovaná Matka
Maria, Královna Nebes