I love you. I will always respond to your prayers, in order to mitigate the evil acts, which are being planned in the world by the enemies of God.


Výzva k nevěřícím, aby se obrátili.

to atheistsmaterialismrichnessto unbelieverscall to conversionvictim soulsGod and his childrento those lukewarm in their faithto apostates
2011-12-07 16:00

Má vroucně milovaná dcero,

dnes bych se rád obrátil na nevěřící a na ty, jejichž víra je slabá. Zvláště volám ty, kteří jsou pohrouženi do materialistického způsobu života a ty, žijící v ochranné ulitě svého bohatství, a nemající čas na své duchovní zdraví.

Vy, mé děti, Mi děláte největší starosti, protože jste ode Mne tak velmi vzdálené. Přesto vás hluboce miluji a doufám, že až se Varování uskuteční, okamžitě odpovíte na mé volání.

Jak Já jen toužím, děti, abyste Mě poznaly a pochopily, jak vaše světské jmění položilo před vás pancíř, který vás odděluje od světla Pravdy.

Bude nutné, aby mé smírčí duše za vás přinesly své největší útrpné oběti.

Prosím, otevřete vašeho ducha a pojďte ke Mně, abych vás a všechny, kdo jsou vám blízcí, mohl vzít se Mnou a se zbytkem lidstva do Nového ráje.Váš milovaný Ježíš
Vykupitel a Spasitel všeho lidstva