Remember, children, I Am your Saviour. I love you all in a way that is beyond your comprehension. Await My arrival with love and calmness.


Modlete se za papeže Benedikta.

Armageddonabout this MissionMother of SalvationmasonryBenedict XVIprayer for the pope
2011-11-16 20:00

Mé dítě,

nastane urputný boj, protože bitva o duše začíná. Modli se za všechny ubohé duše, které potřebují ochranu milosrdenství mého Syna.

Zlý udělá vše, co může, aby odvrátil děti od milosrdné ruky mého Syna.

Tak mnoho mých ubohých ztracených duší nemá tušení o bitvě, která již začala a která je vedena Zlým. Jeho dny se už krátí, mé dítě, ale musíte udělat vše, co můžete, abyste pomohli mému drahému Synu zachránit tyto lidi dříve, než bude příliš pozdě.

Ty, mé dítě, mě musíš i nadále prosit o ochranu, protože se nyní stáváš skutečným trnem v patě Zlého. V každém okamžiku se měj na pozoru. Modlitba je důležitá a musíš prosit ostatní, aby se za tebe modlili.

Modli se za papeže Benedikta, zvláště teď, protože bude také napaden. Nikdy nepolevuj ve své práci pro mého Syna, neboť ty, mé dítě musíš vydržet do úplného konce, aby se naplnilo proroctví, předpověděné už před tak dlouhým časem.

Nezapomeň, že tě vždy přikryji mým svatým pláštěm.Vaše Nebeská Matka
Královna růží

(Poznámka Marie Božího milosrdenství:
Toto poselství bylo přijato po plném zjevení Blahoslavené Matky, které trvalo 20 minut, v němž působila velmi smutně).