Accept this with courage and come to Me with complete trust, for I love you. I need you to keep your eyes wide open.


Dva lotři na kříži.

prayer for neighboursprideNew ParadisehumilityCrucifictionthe Warningask for forgivenesspenance
2011-11-10 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

když jsem umíral na kříži, byli blízko Mě dva zloději, kteří byli ukřižováni ve stejnou dobu.

Jeden z nich Mě prosil, abych mu odpustil jeho hříchy a byl spasen. Ten druhý to neudělal. Místo toho předstíral, že neslyší. Jeho tvrdohlavost a odmítnutí prosit Mě o milosrdenství znamenaly, že nemohl být zachráněn.

Totéž se stane během Varování. Některé z mých dětí doznají své hříchy a přijmou, že Mě urazily. Ve vší pokoře přijmou své pokání a budou zachráněny. Vejdou do Nového ráje v nadcházejícím věku míru.

Pak budou ty, které neuznají své hříchy za to, čím ve skutečnosti jsou – ohavností v očích Boha, Věčného Otce.

Těmto duším poskytnu dostatek času, aby litovaly, taková je hloubka mého milosrdenství. Modlete se, aby hledaly vykoupení a také mohly být zachráněny. Chci, aby všechny mé děti přijaly můj velký dar milosrdenství. Chci, abyste všichni vstoupili do bran Nového ráje.

Modlete se, aby se tvrdohlavé duše obměkčily a přijaly mou ruku. Modlete se za to, aby se naučily, jak se stát pokornými v mých očích.Váš Ježíš
Vykupitel lidstva