Learn to listen to My Voice. Let it touch your soul and be thankful that I give you this Gift of My intimate Teachings and desires. I do this out of compassion for you and because I love you.


Globální skupina, která zničila váš bankovní systém, se rozpadne.

prayer for strenghtJesus I trust in youpeace in soulmasonrybanking systemprayer for satansistoffering to Jesus
2011-11-04 19:00

Má nejdražší dcero,

ode Mne přichází pravý život, jediný život, jaký kdy člověk, od nynějška až do věčnosti, bude potřebovat.

Děti, musíte vědět, že tento strašný zmatek, který vidíte všude kolem, nebude trvat dlouho.

Bůh, můj Věčný Otec, nedovolí, aby jeho drahé děti dále trpěly. Vy, mé děti, jste obětí práce mistra klamu. On, jenž ovládá globální skupinu, ztrácí moc. Jeho síla je omezena působením moci mého Otce. Tato skupina, která úmyslně zničila váš bankovní systém, aby z vás udělala žebráky, se rozpadne. Nesmíte si dělat starosti, protože ruka mého Otce dopadne na jejich podlé jednání.

Modlete se, aby všechny oklamané duše, které otrocky lpí na zkaženosti, která je v samém srdci této skupiny, se během Varování obrátily.

Nikdy se nesmíte vzdát naděje, děti. Skrze svou lásku k Bohu Nejvyššímu se vrátíte do lůna vaší rodiny. Nejsvětější Trojice je vaším domovem, děti. Vy, kdo přijmete tuto skutečnost, kterou vám přinese obrácení, zdědíte nádherný věk ráje na zemi.

Vždy Mi důvěřujte. Nabídněte Mi vaše trápení, starosti a obavy. Dovolte Mi, abych zmírnil vaši bolest a utrpení. Nebude už trvat příliš dlouho, a svět najde úlevu od tíhy porodních bolestí, které snášíte v těchto časech.

Nikdy neztrácejte naději. Důvěřujte Mi. Modlete se za mé milosti, aby vás udělaly silnějšími. Položte vaši hlavu na má ramena a dovolte, aby můj pokoj zahalil vaše duše. Jen pak porozumíte pravdě mého slavného slibu věčného života.

Váš Ježíš
Spasitel lidstva