I gave up My Life to save you. Please do not let Me lose you now. I love you, My children. I weep as I implore you one last time not to reject Me in favour of the deceiver.


Vy, mé děti, jste požehnané, když trpíte v mém jménu.

prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingpeace in soulMother of Salvationtactic of satanRosaryprayer for protection
2011-10-27 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

vzrůstající počet zkoušek, jimiž nyní procházíš v mém jménu, nepřichází náhodou. Když tě Satan vytrvale mučí, pak jen mysli na duše, které tímto utrpením zachraňuješ. Pokus se povznést nad tyto potíže a v myšlenkách se po všechen čas soustřeď pouze na Mne. Modli se k mé milované Matce za ochranu a svatý růženec tak často, jak jen budeš moci.

Je důležité, aby všichni moji následovníci prosili o ochranu před podvodníkem, který čeká na každou příležitost, aby do jejich myslí zasel pochybnosti.

On a jeho démoni jsou všude. Využijí jakoukoliv možnou taktiku, aby způsobili zmatek a spoušť ve vašich životech. Když se tak stane, pak vězte, že vás proniklo Mé učení a že nyní nesete můj kříž.

Děti, nikdy nemějte strach, neboť všechny jste schopny vyjít z této divočiny, protože máte sílu, kterou nyní uděluji každému jednomu z vás, armádo moje. Zvítězíte nad Zlým a jeho podlostí. Čím více se budete v jednotě modlit, tím větší bude obranná zeď, která vás ochraňuje. Ani jednomu z mých dětí, které trpí pronásledováním, jako přímým důsledkem práce pro Mne, nemůže Zlý ublížit.

I když tomu těžko můžete rozumět, vy, mé děti, jste požehnané, když trpíte v mém jménu.

Nevšímejte si takových posměšků. Odvraťte se. Nereagujte. Mlčte. Proste o sílu. Já jsem s vámi.Váš milovaný Ježíš Kristus