My Heart embraces you, My cherished and loyal disciples. I love you. I Am with you now, in a way, which you will find hard to deny.


Následky Varování.

role of sufferingpeace in soulthis generationblessed candlespreparition to the Wargningfood storage
2011-09-29 20:45

Má vroucně milovaná dcero,

teď, když se Varování blíží, prosím, požádej mé milované následovníky, aby se modlili a s vděčností se radovali z velkého milosrdenství, které můj Věčný Otec udělil lidstvu.

Jen díky tomuto slavnému činu čisté lásky bude moci být zachráněno více lidí, aby se těšili z éry pokoje na zemi. Buďte vděční, že žijete v těchto časech, neboť budou zachráněny milióny lidí, kteří by jinak nikdy nevstoupili do bran nebe.

Přípravy jsou dokončeny. Připravte ve vašich domovech posvěcené svíce a zásobu vody a jídla, aby vydržely několik týdnů. Následky Varování budou těžké, ale nesmí vás to vyděsit. Místo toho pocítíte úlevu, neboť utrpení by mělo být nabídnuto v díkůvzdání za věčný život, jenž je nyní poskytnut mým vzácným duším, které přijmou tento velký dar.

Buďte v pokoji. Důvěřujte Mi a mějte na paměti, že Já jsem váš Spasitel a nabízím věrným duším v každém okamžiku ochranu. Jdu s vámi. Vedu vás. Držím vás za ruku s něžnou láskou. Patříte Mi a Já vás nikdy nenechám odejít z mého Nejsvětějšího Srdce. Vy, moji následovníci, jste obklopeni milostmi, které potřebujete, abyste přežili Varování.Váš milovaný Ježíš
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva