My Heart embraces you, My cherished and loyal disciples. I love you. I Am with you now, in a way, which you will find hard to deny.


Vysvětli hrůzu pekla těm, kteří jsou slepí k existenci Satana.

to atheistswarning of the Hellsatanismoccult ritualsfalse mercycommitement of your soul to the devilmusic industrycarefree live
2011-09-24 22:15

Má vroucně milovaná dcero, proč lidé vytrvale pokračují v popírání existence pekla?

Mnoho mých dětí, které samy sebe považují za moderní ve svých názorech, veřejně popírají existenci pekla, když se vyznávají ze své víry v Boha, Věčného Otce. Uvádějí v omyl mé děti, když používají omluvu, že Bůh je vždy milosrdný. Tím, že přesvědčí mé děti, že všechny půjdou do nebe, se nevědomky stávají odpovědnými za ty, kteří následují jejich falešné učení.

Satan existuje, a proto existuje i peklo. Peklo je místo, kam Satan vede duše, které mu projevují na zemi věrnost. To jsou duše, které potlačí všechny myšlenky na Boha a podporují přijetí špatného jednání ve světě. V některých případech mohou lidé dokonce prodat svou duši Satanovi, výměnou za život v bohatství, za slávu a moc. Mnozí lidé v hudebním průmyslu tak učinili už dávno. Neznepokojují se, pokud jde o způsob, jímž mu projevili věrnost, jenž je velmi často prováděn v inauguračních skupinách pomocí okultních praktik.

Na druhé straně jsou ti, kteří žijí to, co prostě považují za bezstarostný život vyplněný zábavou, kdy stále dychtí po sebeuspokojení. Jsou to právě tyto duše, které jsou při příchodu k branám pekla otřeseny a nedůvěřivě vrtí hlavou nad osudem, který je čeká. Nemohou přijmout skutečnost, že hrůzu, které čelí, si samy připravily svým vlastním jednáním. Svobodu, která jim byla na zemi dána, zneužily ke všemu, co uráží a zraňuje Boha.

Mé děti, prosím, vysvětlete hrůzu pekla těm, kteří jsou slepí k existenci Satana. Nezáleží na tom, jestli se smějí, nebo vás zahrnují urážkami. Je to vaše povinnost je varovat o strašném osudu, jenž očekává všechny ubohé duše, které tam skončí.

Ateisté, kteří si na své smrtelné posteli myslí, že jejich utrpení skončí posledním výdechem, slyšte Mě teď: Vy, kteří popíráte existenci Boha na zemi, přestože během vašich životů vám byla Pravda odhalena, vaše utrpení v plamenech pekla bude pouze začátkem věčného zatracení. Vy, moje ubohé duše, tím, že jste Mě ze své svobodné vůle odmítly, provinily jste se těžkým hříchem. Místo Mne jste si vybraly Satana. Po vaší smrti vás bude očekávat. Já nebudu nikde k nalezení. Potom už bude příliš pozdě, abych vám projevil své milosrdenství.

Modlete se, modlete se všichni z vás, abychom mohli tyto duše společně zachránit. Satanovi nesmí být dovoleno, aby tyto duše ukradnul. Pomozte Mi je zachránit, dokud ještě žijí na zemi.Váš milovaný Ježíš