My Intervention, by revealing to you events to come, will help you to understand how much I love you.


Čas míru a slávy je již téměř zde.

role of sufferinglove to neighboursprayer for sinnersJesus Saviourto enemies of the Missionsuffering of God
2011-09-17 18:50

Má vroucně milovaná dcero,

konečně si uvědomuješ, že když se cítíš odmítána, pak je to jen zrcadlový obraz mých vlastních muk. Jsi-li se Mnou v jednotě, jako právě teď, stanou se od této chvíle částí tvého života. Když lidé odmítají poselství, která zveřejňuješ, odmítají mé nejsvětější Slovo. Když je zpochybňují a napadají je, kritizují Mě. Když se na tebe dívají s opovržením, zesměšňují Mě. Když se vysmívají těmto poselstvím, dávají na kříž Mě.

To, co cítíš, je jen zlomek mého utrpení, kdy se dívám se zármutkem na lidskou slepotu k pravdě o existenci mého Věčného Otce. Když se musím dívat na hříchy lidí, včetně hříchů věřících, pak cítím bolest a smutek nejsilněji. Tato muka sotva ustanou, ale jsou zmírněna utrpením smírčích duší. Jsou také zmírňována láskou, kterou Mi moji následovníci projevují svou oddaností ke Mně.

Má dcero, přestože potřebuji utrpení, abych zachránil jiné ubohé, nešťastné duše, není to něco, co Mi působí potěšení. Je bolestné tomu přihlížet, ale cítím se tím utěšován. Má dcero, je tolik věcí, kterým se musíš učit a které jsou pro tebe těžké, abys jim rozuměla. Cesty Božího království nemohou být lidstvem pochopeny. Jednoho dne jim však porozumí.

Vězte toto, mé děti: Těžké časy, které lidé po celá staletí museli snášet, jdou ke svému konci. Je to dobrá zpráva pro lidi, kteří projevují lásku bližnímu, a jako takoví, milují Mě. Přivede to ke konci i mé utrpení, které snáším, protože vás miluji. Tato láska je mocná a vždy plodná, a bude příčinou vaší konečné spásy.

Jdi teď, má dcero, a přijmi utrpení s větším porozuměním v srdci. Raduj se, protože časy míru a slávy jsou již téměř zde.Váš milující přítel a Spasitel
Ježíš Kristus, Král lidstva