I love you all. I will never desert you.


Vždy naslouchej svému srdci.

Jesus I trust in youfight against this Mission
2011-09-06 20:20

Přicházím ve jménu mého milovaného Syna Ježíše Krista. Jsem vaše Blahoslavená Matka.

Ty, mé dítě, budeš pronásledována. Podvodník dělá všechno, aby tě obelstil. Ty, mé dítě, musíš poslouchat pouze jediný hlas, a ten hlas je hlasem mého drahého Syna, Ježíše Krista.

Vyzbroj se teď, mé dítě, neboť útoky na tebe se budou zvyšovat, stejně jako tvoje utrpení. Ty však, prostřednictvím milostí, které ti udělím, jimi projdeš. Zanech svých ustrašených myšlenek a dej stranou všechny pochybnosti.

Nedovol zábavám, aby tě rozptylovaly, neboť je to nástroj mistra klamu. Nepřicházejí od mého Syna.

Vždy naslouchej svému srdci, pak budeš znát Pravdu. Já, tvoje milovaná Matka tě miluji a tak prosím, dovol mi, abych ti nabídla veškerou svou ochranu před Zlým.

Jdi v pokoji a lásce.Tvoje milovaná Matka
Královna Míru