I love you. I cry for your desolation and I promise that this persecution will be short-lived.


Má armáda se rozroste na více než dvacet miliónů.

The Remnant Armyprayer for sinnersHoly Spiritto defeat evilprayerfury of satanrenewal of the Church
2011-08-31 21:00

Má vroucně milovaná dcero,

láska k tobě a k mým následovníkům Mne zaplavuje a přináší Mi velikou radost. Jak vás všechny miluji. Vaše oddanost, pokora, důvěra a čistá láska ke Mně se zvětšuje každým dnem. Cítíte to taky? Je to můj dar každé jediné z vás, mé čisté duše, které jste byly vytrženy ze svých každodenních životů, abyste Mě následovaly na cestě do ráje.

Mé děti, které byly probuzeny Duchem Svatým, když byl v květnu vylit na svět, budou nyní ke Mně cítit oddanou zbožnost, jakou mnohé z nich před tím neznaly. Dávám nyní rychle dohromady svou armádu a ta se brzy rozroste do skupiny větší, než 20 miliónů duší. Čím větší armáda, tím silnější bude Duch Svatý, jenž spojí mé děti dohromady, jako jednu sílu v boji proti podvodníkovi. Moje Boží vedení je nyní vkládáno do vašich duší, ať si to uvědomujete, nebo ne. Je to, jako kdybyste uvnitř měli přepínač. Když moje láska zavolá, tak přirozeně odpovíte tím, že budete obracet ostatní ke Mně. Je to moc Ducha Svatého, která teď bude pociťována v každém koutu země.

Všechna náboženství, víry, rasy, národy, odpoví nyní světlu Pravdy. Všechny jsou tak drahé mému Věčnému Otci. On se nyní sklání ke každému muži, ženě a dítěti, aby slyšeli jeho volání. Satan nebude schopen vydržet modlitby, které se teď modlí moji následovníci. Jeho spár se už brzy uvolní. Modlitby a víra mých následovníků ho přivádí k zuřivosti. Protože je bezmocný ve svých pokusech vnést pochybnosti do myslí mých věrných, zaměří svou pozornost na slabé hříšníky. Tyto děti, které jsou už tak zmatené a zničené smrtelným hříchem, budou teď k němu přitahovány. Vzhledem k temnotě jejich duší, nebudou se moci samy bránit. Modlete se usilovně, aby jejich duše mohly být zachráněny.

Toto je doba, kdy moje církev, ačkoliv čelí mimořádným překážkám, které přinesl hřích, bude na zemi znovu vybudována mými následovníky. Bude to trvat nějaký čas, ale až se to stane, má církev se vrátí ke své bývalé slávě a bude obnovena ve své síle.

Nakonec, spolu se všemi mými vyvolenými, vstoupí do slavného království mého Otce. Děti, sladkost této události, až svět bude zbaven Satana a všech zlých věcí, by měla být přivítána. To je ta nová éra míru na zemi, na kterou se musíte těšit. Děti, čas, který přichází, může být těžký. Zaměřte se na Mě a přežijete. Pak přijde mír, na který tolik čekáte.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus