I love you. I draw you to Me. I plead with you. I humble Myself before you. I allowed Myself to be dragged along the ground, through the mud, for you, before I died. Soon you will face Me.


Mnoho zemí bude zakoušet klimatický chaos. Můj Otec je rozzloben.

warning of the Hellchanges of wheather patternschastisement from Godprayer for neighboursprayer for sinnersabortionthe Warningprayerfloodsprayer for unbelieversearthquekes
2011-08-25 20:00

Má vroucně milovaná dcero,

požádej všechny mé bojovníky modlitby, aby se modlili za ostatní. Ti zahrnují nevěřící a ty, kteří jsou chyceni do pasti násilí a nenávisti. Beznadějně bloudí a pokoušejí se ve svých životech najít lásku a pokoj a zjišťují, že to není možné. Musíte se za ně usilovně modlit, protože bez vašich modliteb se pohrouží do ohňů pekla. Kdyby mohli být jen trochu povzbuzeni, aby udělali krůček ke Mně a byli připraveni naslouchat mým slovům, pak by jim byly dány milosti, abych je mohl vzít do své náruče.

Má dcero, svět se teď musí zastavit a věnovat Mi pozornost. Velmi brzy budete svědky série zemětřesení a záplav. Mnohé země zakusí chaos, vyvolaný klimatickými katastrofami. Jsou to tresty, vržené mým Otcem na lidstvo. Hřích bude potrestán, má dcero, a země, které jsou vinny podporováním potratů, neuniknou trestající ruce mého Otce. Modlitby odvrátily mnoho takových trestů, přesto však člověk pokračuje v hříchu a uráží mého Otce ohavnými a nechutnými činy člověka proti člověku, včetně zabíjení nevinných dětí v lůně matek.

Naléhavě vás prosím, abyste se modlili za mé děti v zemích, které neuniknou tomuto trestu. Můj Otec je rozzloben. Už nebude stát stranou a dívat se, jak člověk ničí lidstvo. Země by se zhroutila, kdyby člověk nebyl zastaven. On, můj milovaný Otec, pozdrží mnoho trestů, dokud nepřijde Varování. Potom, i přes nastalá obrácení ke Mně, se člověk ještě vrátí k hříchu. Tyto vyměřené tresty mají ukázat, jak tvrdý může být můj Otec. On miluje všechny své děti, ale On stvořil svět a člověku prostě nedovolí, aby jej zničil.

Modlete se, mé děti, za všechny vaše bratry a sestry.Ježíš Kristus
Král lidstva