I love you. Never give up. Never feel disillusioned for I walk with you always.


Jak máte prosit, abych vám pomohl ve vašich starostech.

Jesus I trust in youtactic of satanprayerhow to pray
2011-08-17 23:00

Má vroucně milovaná dcero,

milosti, které jsou na tebe vylévány, jsou ti dávány, aby tě udělaly ještě silnější v této práci tím, že ti je dáváno více důvěry.

Důvěra ve Mne, děti, je velmi důležitá. Ano, když cítím vaši lásku ke Mně, přináší Mi to hodně radosti do mého Nejsvětějšího Srdce. Avšak je to jen tehdy, když Mi opravdu důvěřujete a zanecháte všech svých starostí a odevzdáte je Mně, takže se jimi mohu zabývat, že budete moci pocítit skutečný smysl pravého pokoje.

Tak mnoho mých dětí se modlí za zvláštní úmysly. Naslouchám každému jednotlivému z nich. Ale když se ke Mně modlíte za něco, co je pro vás velmi důležité, musíte se zbavit svého strachu. Strach není ode Mne. Je vám dán Satanem, aby vás trápil. Nechápete to? Obáváte-li se něčeho, co cítíte jako sevření spáru ve vašem životě, tak čím více se bojíte, tím více vás problém hryže.

Pouze tehdy, když se zastavíte a řeknete Mi:

"Ježíši, předávám Ti všechny mé obavy v této věci s důvěrou, že teď je tento problém tvůj, abys jej vyřešil podle své nejsvětější vůle."

může být vaše mysl v pokoji. To je to, co já míním důvěrou, děti.

Důvěra ve Mne znamená, že se Mi úplně odevzdáte. Důvěřujte Mi. Zemřel jsem za vaše hříchy – za každého jednoho z vás žijícího dnes, dokonce i v tomto čase. Proč byste Mi nedůvěřovali?

Miluji vás jako žádná jiná bytost na zemi. Nikdo vás nebude moci, ani nemůže milovat tak jako Já. Nikdy na to nezapomeňte.

Jděte teď v lásce a v míru. Jsem na vaší straně ráno, v poledne i večer a vždy čekám na vaše zavolání.Váš milovaný přítel a Spasitel
Král milosrdenství, Ježíš Kristus