Don’t you know how much I love you? How much you are protected under the Power of your Divine Saviour, who has promised the world salvation?


Sjednoťte vaše rodiny, abyste se těšili z Nového ráje na zemi.

Jesus I trust in youNew Paradise1000 yearsfamilysoulprayer for a familiytemporary life on earth
2011-07-16 23:00

Má vroucně milovaná dcero,

když jsou duše ztracené, mohou se navenek zdát, že jsou plné radosti a že žijí naplno svůj život. Přesto mohou být pro Mne ztracené, a to Mi přináší velký zármutek. Tak mnoho se jich ve světě zabývá svými životy, každý den naplněné činností, tak zaměstnaní, že zapomínají, že tato země je udělána z jílu, že čas, strávený zde, je tak krátký, že osobní majetek se nakonec promění v nic, že lidé, když zemřou, se obrátí v prach, přestože jejich duše zůstanou naživu a nikdy nezemřou. Duše bude existovat stále, navěky.

Říkám vám to teď, mé děti, abyste sjednotily své rodiny a přátele do jednoty blízké mému srdci, protože když to uděláte, budete se těšit Novému ráji na zemi po 1000 let, stále spolu sjednocení. To je můj slib vám všem. Žijte své životy odpovědně. Vždy dávejte vaše rodiny na první místo také na této zemi. Vždy vkládejte vaši důvěru ve Mne.

Přiveďte vaše rodiny ke Mně. Nepřijdou-li dobrovolně, proste Mě a Já jim dám povzbuzení, jaké potřebují. Vždy vyslyším modlitby, které prosí o záchranu duší.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus