I love you. I cover you with My Precious Blood.


Varování pomůže světu bojovat s největším odpadlictvím všech dob.

The Remnant ArmyApocalypsethe Book of Lifeto clergyabout this Missionto unbelieversthe Warningaposthasywhat is the WariningGift of The Holy Spirit15 minutes of the Warningpreparations to the Last Daybillions of conversions null
2015-01-20 20:40

Má vroucně milovaná dcero,

až se Varování uskuteční, bude to první etapa přípravy na můj Druhý příchod. Těm, kteří Mě nepřijmou, bude dána mimořádná příležitost získat čas k zamyšlení nad Pravdou, tak rozsáhlé je moje velké milosrdenství.

Prosím, očekávejte tento den s velkou radostí, neboť tehdy nevěřící konečně pochopí, kdo Já jsem. Zbaví se své netečnosti a budou plni úžasu.

Varování pomůže světu bojovat s největším odpadlictvím všech dob. Tím, že se během těch 15 minut naprosté samoty obrátíte ke Mně a poprosíte Mě, abych vám odpustil, budete naplněni darem Ducha Svatého. Pak se musíte připravit na boj pomáhat ostatním naplnit svou skvělou budoucnost.

Přestože Varování zažehne víru věřících a mnohé obrátí, bude velký počet lidí, včetně kněží a vysokých členů duchovenstva, kteří budou popírat, že se stalo. Odvedou mnohé ode Mne a budou za to tvrdě potrestáni. Osvícení svědomí s sebou přinese velký příval lásky k těm, jejichž jména jsou obsažena v Knize živých. Jsou to lidé – včetně mnoha nevěřících – kteří se obrátí a budou bojovat za záchranu svých bratrů a sester.

Využiji svého času, abych k sobě přitáhl ty, co Mě vůbec neznají, ale kteří i tak ke Mně přijdou, až budou svědky této velké události. Ihned Mě poznají a zareagují, jak nejlépe umí.

Všechny tyto události brzy přijdou a až se proroctví, daná lidem, začnou odvíjet, budou dávat jasný smysl. Mnohá proroctví v Knize Zjevení byla napsána tak, aby jim lidé mohli porozumět použitím symbolů. Skutečnost je jiná, ale vězte toto: Můj zásah změní svět navždy. Potom ti, kdo jsou pro Mne a kteří Mě milují, Mi pomůžou přinést věčný život miliardám.Váš Ježíš