I love you and I guide you, just as I protect My Prayer Groups around the world.


Pro většinu z vás je Boží vůle tajemstvím.

commitement to JesusJesus I trust in youdo not be afraid
2014-12-27 12:55

Mé drahé děti,

musíte vždy důvěřovat svaté vůli mého Syna, protože On nepřipustí, aby tolik zla pohltilo svět, neboť tak velké je jeho milosrdenství.

Zasahuje-li můj Syn do nějakého činu, způsobujícího jakékoliv znesvěcení, dělá to na ochranu víry. Slovo mého Syna je posvátné a z vlastní vůle činí to, co si přeje. Vaše vůle vám patří, ale odevzdáte-li ji dobrovolně Bohu, pak můžete konat jen jeho vůli.

Důvěřujte neustále mému Synu, neboť vše je v souladu s jeho vůlí. Když dopustí šíření zla a klamání svých následovníků nepřáteli, pak je to z jeho vůle ke zkoušce víry věrných. Pro většinu z vás je Boží vůle tajemstvím, ale On může v každém okamžiku rozhodnout, co je nutné pro dobro lidstva.

Musíte umožnit svému srdci zůstat v pokoji, lásce a důvěře v mého Syna, Ježíše Krista. Je mezi vámi silně přítomen a za to musíte být vděčni, protože bez jeho svaté přítomnosti by zemi pokryla temnota.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy