I love you, children. Now go and form the most powerful army in the world, the Army of Love, the Army of Salvation.


Ti, co přijmou ohnivé jazyky, nebudou tolerovat hřích.

love to neighboursto defeat evilApostleslast days of satanGift of The Holy Spiritoutpouring of the Holy Spirit
2014-12-26 14:00

Má vroucně milovaná dcero,

můj čas se blíží a utrpení, strádání a bolest, způsobené hříchem, brzy pominou.

Mezitím má láska bude udržovat svět a za každé bezpráví a zlé činy, spáchané mými nepřáteli, skoncuji s jejich zdrojem. Boj proti zlu bude vyhrán láskou, kterou vštípím do srdce dobrých duší. Tato láska uchvátí všechny, jichž se dotkne, a oheň Ducha Svatého naplní duše všech, požehnaných Boží láskou.

Toto vylití Ducha Svatého, takové, jaké se nestalo od doby, kdy jím byli požehnáni moji apoštolové o letnicích, probudí lidstvo. Jen málo bude nedotčených mocí Ducha Svatého a budou vůči ní bezmocní.

Protože Bůh miluje své děti, pošle jim tento nádherný dar. Duše budou čistější a ti, kdo přijmou jazyky ohně, nebudou tolerovat hřích.

Lásku, kterou požehnaní mocí Ducha Utěšitele budou předávat dál, nebude možné ignorovat. Díky tomu bude Satanova moc oslabena a jeho vláda nad světem se zmírní, než padne zpět do propasti.

Radujte se, moji milovaní následovníci, protože je to díky moci mé lásky, že zachráním svět a všechny, kdo přijmou mé milosrdenství.

Kráčejte v mé lásce. Milujte jeden druhého, jako Bůh miluje vás.Váš Ježíš